بررسی تاثیر استرس و امنیت شغلی بر کیفیت ارائه خدمات به مشتریان با نقش میانجی رضایت شغلی کارکنان بانک تجارت استان کهگیلویه و بویر احمد

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 53

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EMCCONF17_099

تاریخ نمایه سازی: 11 بهمن 1402

چکیده مقاله:

هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی تاثیر استرس و امنیت شغلی بر کیفیت ارائه خدمات به مشتریان با نقش میانجی رضایت شغلی کارکنان بانک تجارت استان کهگیلویه و بویر احمد است. پژوهش حاضر، بر اساس هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی– علی است.. جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان بانک تجارت استان کهگیلویه و بویر احمد است که تعداد کل آنها ۲۲۰ نفر است. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران ۱۳۲ نفر محاسبه گردید که با استفاده از روش نمونه گیری غیر تصادفی از نوع در دسترس انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسشنامه امنیت شغلی نیسی، پرسشامه رضایت شغلی اسپکتور، پرسشنامه استرس شغلی موسسه سلامت و ایمنی و پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال به عنوان ابزار پژوهش استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که رضایت شغلی بر رابطه علی بین استرس شغلی و امنیت شغلی و کیفیت خدمات تاثیر مثبتی دارد. امنیت شغلی بر کیفیت خدمات و رضایت شغلی کارمندان تاثیر مثبتی دارد. استرس شغلی بر کیفیت خدمات و رضایت شغلی کارمندان تاثیر مثبتی دارد. رضایت شغلی بر کیفیت خدمات تاثیر مثبتی دارد.

نویسندگان

غلامرضا تندپور

۱- استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهدشت، ایران.

جمال رفتاری

۲- دانشجوی مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهدشت، ایران.

اسماعیل معززی نیکو

۳- دانشجوی مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهدشت، ایران.