هفدهمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری

The 17th National Conference on Economics, Management and Accounting

هفدهمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری روز چهارشنبه، 22 آذر، 1402 توسط موسسه پژوهشی رهجویان پایا شهر اترک و تحت حمایت سیویلیکا در شهر شیروان برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.

اطلاعات کنفرانس

هفدهمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری

تاریخ برگزاری: 22 آذر 1402

مهلت ارسال اصل مقالات: 19 آذر 1402
محل برگزاری: شیروان
سال برگزاری: 1402
شناسه ملی این کنفرانس: EMCCONF17

توضیحات کنفرانس

محورهای کنفرانس :

اقتصاد

- توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

- اقتصاد کلان

- اقتصاد خرد

- اقتصاد سنجی

- کاربردهای اقتصاد سنجی

- اقتصاد کاربردی

- مدیریت اقتصاد

- اقتصاد بازرگانی

- اقتصاد عمومی و دولتی

- علوم اقتصادی

- برنامه ریزی سیستم های اقتصادی

- نوآوری، کارآفرینی و توسعه اقتصادی

- اقتصاد و تجارت الکترونیک

- اقتصاد انرژی

- اقتصاد محیط زیست

- برنامه ریزی اقتصادی

MBA - تبلیغات و بازاریابی

- مدیریت مهندسی مالی و تحلیل اقتصادی

- اقتصاد تحریم

- مدلسازی اقتصادی

- تجارت بین الملل

- رویکردهای نوین در اقتصاد جهانی

- اقتصاد ایران

- اقتصاد سلامت

- حقوق اقتصادی

- بانکداری

- تولید و مدیریت مالی

- اقتصاد شهری

- نظام های اقتصادی

- رشد اقتصادی

- اقتصاد سنجی

- اقتصاد سرمایه گذاری

- اقتصاد گردشگری و توریسم

- کارآفرینی ، اشتغالزایی و درآمدزایی

- اقتصاد پول و بانکداری

- راهکارهای توسعه مناطق آزاد

- اقتصاد صنعتی و بازرگانی

- اقتصاد حمل و نقل

- اقتصاد نفت و گاز

- اقتصاد بین الملل و تجارت

- اقتصاد دانش بنیان و ارتباط صنعت ، دانشگاه و جامعه

- آموزش، تجارت و اقتصاد

- اخلاق تجارت و کسب و کار

- قانون تجارت، حقوق و اقتصاد

- راهکارهای توسعه مناطق آزاد

- اقتصاد سلامت رفتاری

- اقتصاد شهری، روستایی و منطقه ای

- تجارت جهانی

- تجارت الکترونیک

- رشد و توسعه اقتصادی

- آمارشناسی تجارت / اقتصاد سنجی

- اقتصاد مقاومتی و جهاد اقتصادی

- اقتصاد در شرایط تحریم

- اقتصاد و مدیریت ورزشی

- اقتصاد محیط زیست و تجارت

- اقتصاد کشاورزی با تاکید بر تقویت تولید ملی

- توسعه روستایی با تاکید بر تولید ملی

- ارزشگذاری اقتصادی محیط زیستی

- توسعه پایدار با بهبود رویکرد کسب و کار

- توزیع درآمد و عدالت اقتصادی

- تئوری اقتصادی و مسائل سیاسی

- بازارهای مالی

- تئوری های سرمایه گذاری

- اقتصاد ، سرمایه گذاری و تولید ملی ؛ فرصت ها و چالش ها

- مولفه های اقتصاد دانش بنیان و عملیاتی کردن آن در راستای اقتصاد مقاومتی

- شفاف سازی و مبارزه با فساد در اقتصاد مقاومتی

- فرهنگ اقتصاد مقاومتی (فرهنگ کار ، سرمایه گذاری ، تولید ، مصرف و…)

- اقتصاد مقاومتی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

- بهبود فضای کسب و کار و توانمند سازی بخش خصوصی

- کسب و کارهای خانوادگی

- ارزش گذاری اقتصادی تالابها

- ارزش گذاری اقتصادی مناطق حفاظت شده، پارک های ملی و جنگلی

- ارزش گذاری اقتصادی پسماندهای قابل بازیافت

- ارزشگذاری اقتصادی عملکرد محیط زیستی صنعت

- بررسی خسارت های تغییر اقلیم

- گردشگردی، سرمایه گذاری داخلی و خارجی

- مالیات

- اقتصاد و بازاریابی گردشگری

- گردشگری، اشتغال و توسعه کارآفرینی

- اقتصاد مقاومتی و گردشگری پایدار

- گردشگری وتولید ناخالص ملی و داخلی

- سرمایه گذاری و تامین مالی در گردشگری پایدار

و سایر موضوعات مرتبط با اقتصاد

* حسابداری

- تئوری های حسابداری و چارچوب نظری

- اطلاعات حسابداری در ارزیابی شرکت

- ارزیابی استاندارد های بین المللی

- حسابداری تلفیقی

- حسابداری مدیریت و سیستم ها کنترلی

- حسابداری مدیریت و چالش های اجرای آن

- نقش حسابداری درتوسعه بازار سرمایه

- کاربرد روشهای هزینه یابی در حسابداری مدیریت

- تولید و حسابداری مدیریت

- یافته های نوین و مباحث روز در حسابداری

- استانداردهای حسابداری و حسابرسی

- روش های تامین مالی در سازمانها

- لزوم استانداردگذاری یکپارچه برای گزارشگری مالی

- نوآوری های مالی در حوزه مدیریت و حسابداری

- مقایسه استانداردهای حسابداری ایران و سایر کشورها

- نقش حسابداری و حسابرسی در بحرانهای مالی

- ارزش افزوده و گزارشگری مالی

- اخلاق در حسابداری و حسابرسی

- مدیریت هزینه و ارزش آفرینی برای سهامداران

- کاربرد اینترنت در حسابداری

- سیستم های اطلاعات حسابداری

- حسابداری مدیریت و مدیریت قیمت تمام شده

- مدیریت استراتژیک هزینه و عملکرد در فضای کسب و کار

- حسابداری مدیریت و نقش آن در بحرانهای مالی و اقتصادی

- حسابداری مدیریت و اصلاح الگو مصرف منابع مالی

- ضرورت حسابداری مدیریت برای مدیران مالی و بودجه

- حسابداری مدیریت و ارزیابی عملکرد سازمان

- حسابداری مدیریت و بودجه ریزی عملیاتی

- حسابداری مدیریت و حسابرسی عملکرد

- ابزار و تکنیک های حسابداری مدیریت

- هزینه یابی و مدیریت بر مبنای فعالیت

- برنامه ریزی و بودجه ریزی شناور

- محاسبه و قیمت تمام شده کالا و خدمات

- آموزش حسابداری،تحقیقات بازار سرمایه

- حسابداری و نظام راهبری شرکت ها

- حسابداری و ارزیابی عملکرد شرکت ها

- نقش حسابداری در تحول اقتصادی

- چالش های توسعه حسابداری و حسابرسی در ایران

- نقش حسابداری و حسابرسی در بهبود نظام مالیاتی کشور

- حسابداری مدیریت و چالش های اجرای آن

- حسابداری ارزشی

- حسابداری دولتی و پاسخگویی

- نظریه پردازی در حسابداری

- اخلاق حرفه ای در حسابداری

- حسابداری تلفیقی

- حسابداری سرمایه فکری

- حسابداری محیط زیست

- حسابداری و نظام راهبری شرکت ها

- حسابداری مدیریت و ارزیابی عملکرد سازمان

- حسابداری مدیریت برای مدیران مالی و بودجه

- حسابداری مدیریت و سیستم ها کنترلی

- نظارت و ضفافیت در اطلاعات مالی، برنامه ریزی و کنترل در بخش عمومی

- استانداردهای بین المللی حسابداری (IAS) و استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS)

- نقش حسابداری در توسعه بازار سرمایه

- اطلاعات حسابداری در ارزیابی شرکت ها

- کاربرد روش های هزینه یابی در حسابداری مدیریت
- تولید و حسابداری مدیریت

- نقش حسابداران در دوران پساتحریم

- آموزش حسابداری و تدوین منابع علمی

- حسابداری مدیریت و نقش آن در توسعه پایدار

- کنترل های بخش عمومی و گذر از سیستم نقدی به تعهدی

- جایگاه بازارهای مالی در توسعه پایدار و نقض حسابداری

- تحقیقات تجربی حسابداری و حسابرسی در بازارهای مالی

- ارزش افزوده و گزارشگری مالی

- تاثیر حسابداری در تحقق اهداف اصل ۴۴

- مقایسه استانداردهای حسابداری ایران و سایر کشورها

- نوآوری های مالی در حوزه مدیریت و حسابداری

- لزوم استانداردگذاری یکپارچه برای گزارشگری مالی

- روش های هزینه یابی در حسابداری مدیریت

- حسابداری اجتماعی

- اثربخشی گرایشات حسابداری

- یافته های نوین و مباحث روز در حسابداری

- لزوم به کار گیری تفکرات نوین در میان تصمیم گیرندگان و تدوین کنندگان

- قوانین و استانداردها

- اخلاق حرفه ای در حسابداری و حسابرسی

- مهندسی مالی، رویکردها و چالش ها و تحقیقات کاربردی

- تاثیر حسابداری بر سرمایه های ملی همچون نفت

- استانداردهای حسابداری و حسابرسی

- روش های تامین مالی در سازمان ها و دانشگاه ها

- نوآوری های مالی در حوزه حسابداری

- کاربرد اینترنت در حسابداری

- نقش حسابداری و حسابرسی در بحران های مالی

- مدیریت هزینه و ارزش آفرینی برای سهامداران

- حسابرسی و چالش های پیش رو

- تئوری های حسابداری و چارچوب نظری

- ارزیابی استاندارد های بین المللی

- نقش حسابداری درتوسعه بازار سرمایه

- نقش حسابداری در تحول اقتصادی

- سیستم های اطلاعات حسابداری

و سایر موضوعات مرتبط با حسابداری

* امور بانکی

-بازیگران جدید (فین‌تک و (...

-ساختار درآمدی جدید بانک‌ها (مدل‌های کسب و کار جدید(

-بانکداری باز

-بانکداری دیجیتال

-بانکداری بدون شعبه

-بانکداری اجتماعی و بانکداری شناختی

-یکپارچه‌سازی کسب و کارهای مختلف مالی

-تاثیر فناوری بر کارایی بانک‌ها

-بررسی ابعاد اقتصادی تحولات جدید در بانکداری الکترونیک

-خدمات پرداخت

-پرداخت‌های برون خطی و مدیریت پرداخت‌های ریز (Micro Payment)

-خدمات تجمیع

-پرداخت ‌سازی (Payment Initiation)

-پرداخت یاری (Payment Facilitator)

-پرداخت همراه

-کارت‌های اعتباری

-استقراض فرد به فرد

-تامین مالی انبوه (Crowd Funding)

-پول‌های رمزی

-حساب یاری (Account Information Services)

-بلاک‌چین

-پرداخت‌های نزدیک و پرداخت‌های همراه

-استانداردهای پرداخت EMV,PCI

-نشان‌گذاری (Tokenization)

-اینترنت اشیاء

-واقعیت مجازی

-هوش مصنوعی

-فناوری نظارتی(RegTech)

-چارچوب‌های اقتصادی جدید (PSD۲ و...)

-استانداردهای IFRS و XBRL

-مدیریت ریسک

-سیستم‌های نظارتی رگولاتور

-سیستم تشخیص (تقلب و مبارزه با پولشویی)

-چارچوب‌های مدیریت امنیت اطلاعات

-استانداردهای امنیتی

-نوآوری و فناوری‌های جدید در حوزه امنیت

-سرویس‌های مدیریت شده‌ی امنیت

-مدیریت حوادث امنیتی در شبکه‌ی بانکی

-امنیت در پرداخت‌ در بستر‌های جدید مثل IOT و پایانه‌های فروش سیار

-کاربردهای هوش امنیتی در شبکه بانکی

-کلان داده‌ها

-داده‌کاوی و هوش تجاری (BI)

-بازاریابی از طریق کانال‌های همه‌کاره (Omni-Channel)

-راه حل ها و مدل های بانکداری الکترونیکی :

Core Banking

Internet Banking

SMS Banking

ATM

Web kiosk

RFID

POS

Pin Pad

Telephone Banking

Back and front office automation

And …

-راه حل های پرداخت الکترونیکی :

e-Money

e-check

Debit cards

Credit Cards

Smart Cards

And…

- امنیت در بانکداری الکترونیکی :

CA

Web security

Network security

Physical security

Security Architecting

Hardware Security Device and Solution

Software Security Device and Solution

And...

-مدیریت بانکداری الکترونیکی :

e- CRM

ERP

e-Investment

e-advertisement

R Management in e-banking

e-Marketing for e-banking

Customizing services by e-banking

Project Management

Quality Management

Strategic Management in e-banking

And…

-چالش های قانونی و قضایی در بانکداری الکترونیکی

- چالش های قوانین حقوقی موجود و نیازهای آتی

- امور قضایی در بانکداری الکترونیکی

- آموزش و فرهنگ سازی :

- راهکارهای اطلاع رسانی عمومی در مورد فناوری های جدید بانکی

- آموزش منابع انسانی در بانکداری الکترونیکی

- تبلیغات و بانکداری الکترونیکی

-بانکداری اسلامی در کشورهای اسلامی

- بانکداری اسلامی در کشورهای غیراسلامی

- الگوی تامین مالی، تجهیز منابع و خدمات بانک­ها

- نوآوری­ها در نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران

- شیوه ­های تعامل نظام بانکداری

- ساختار درآمدی جدید بانک‌ها (مدل‌های کسب و کار جدید)

- بانکداری باز

- بانکداری دیجیتال

- بانکداری بدون شعبه

-بانکداری اجتماعی و بانکداری شناختی

-یکپارچه‌سازی کسب و کارهای مختلف مالی

-تاثیر فناوری بر کارایی بانک‌ها

-بررسی ابعاد اقتصادی تحولات جدید در بانکداری الکترونیک

-پرداخت‌های برون خطی و مدیریت پرداخت‌های ریز

-خدمات تجمیع

-پرداخت ‌سازی

-پرداخت یاری

-پرداخت همراه

- کارت‌های اعتباری

-استقراض فرد به فرد

-تامین مالی انبوه

-پول‌های رمزی

- حساب یاری

-بلاک‌چین

-پرداخت‌های نزدیک و پرداخت‌های همراه

- استانداردهای پرداخت EMV,PCI

-نشان‌گذاری (Tokenization)

- اینترنت اشیاء

-واقعیت مجازی

- هوش مصنوعی

- استانداردهای IFRS و XBRL

-مدیریت ریسک

-سیستم‌های نظارتی رگولاتور

-سیستم تشخیص (تقلب و مبارزه با پولشویی)

-چارچوب‌های مدیریت امنیت اطلاعات

-استانداردهای امنیتی

-نوآوری و فناوری‌های جدید در حوزه امنیت

- سرویس‌های مدیریت شده‌ی امنیت

- مدیریت حوادث امنیتی در شبکه‌ی بانکی

-امنیت در پرداخت‌ در بستر‌های جدید مثل IOT و پایانه‌های فروش سیار

-کاربردهای هوش امنیتی در شبکه بانکی

-کلان داده‌ها

-داده‌کاوی و هوش تجاری (BI)

-بازاریابی از طریق کانال‌های همه‌کاره( (Omni-Channel

و سایر موضوعات مرتبط با امور بانکی

محورهای کلی بخش مدیریت

- مدیریت و تکنیک های بهینه سازی

- مدیریت کیفیت، بهره وری و تعالی سازمانی

-رهبری و رفتار سازمانی

-مدیریت تولید، فرایند و عملیات

-مدیریت راهبردی

-مدیریت سیستم ها و فناوری اطلاعات

- مدیریت استراتژیک و رقابت

-مدیریت منابع انسانی

-مدیریت مالی

- مدیریت نکنولوژی، تحقیق و توسعه

- مدیریت بازار

- اخلاق و فلسفه سازمان و مدیریت

- حاکمیت سازمانی، اخلاق و مسئولیت اجتماعی

- مدیریت بهبود کیفیت فرایند یاددهی- یادگیری

- مدیریت عمومی

-و تمامی زیرمحورهای مرتبط با محورهای مدیریت

محورهای کلی بخش حسابداری

- سیستم های اطلاعات حسابداری

-نقش حسابداری درتوسعه بازار سرمایه

-اطلاعات حسابداری در ارزیابی شرکت ها

-کاربرد روشهای هزینه یابی در حسابداری مدیریت

-تولید و حسابداری مدیریت

-یافته های نوین و مباحث روز در حسابداری

-استانداردهای حسابداری و حسابرسی

-روش های تامین مالی در سازمانها

-لزوم استانداردگذاری یکپارچه برای گزارشگری مالی

- نوآوریهای مالی در حوزه مدیریت و حسابداری

- کاربرد اینترنت در حسابداری

- مقایسه استانداردهای حسابداری ایران و سایر کشورها

- تاثیر حسابداری در تحقق اهداف اصل ۴۴

- تاثیر حسابداری در توسعه بازار سرمایه

- نقش حسابداری و حسابرسی در بحرانهای مالی

- ارزش افزوده و گزارشگری مالی

- اخلاق در حسابداری و حسابرسی

-مدیریت هزینه و ارزش آفرینی برای سهامداران

و تمامی زیرمحورهای مرتبط با محورهای حسابداری
پایان نامه های کارشناسی ارشد ودکتری مرتبط با همایش

درج در تقویم: 2 مهر 1402 - تعداد مشاهده 875 بار