ارزیابی سلامت روان نوجوانان بر اساس سبک های ارتباطی والدین با بررسی افسردگی و اضطراب

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 160

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICMHSR14_432

تاریخ نمایه سازی: 5 بهمن 1402

چکیده مقاله:

این پژوهش به بررسی الگوهای ارتباطی بین والدین ایرانی و نوجوانان آنها پرداخته است. همچنین به دنبال کشف مقوله های خانواده ایرانی بر اساس نظریه الگوی ارتباطی کوئرنر و فیتزپاتریک (۱۹۹۷) بود. به طور خاص، این مطالعه به بررسی ارتباط بین الگوهای ارتباطی و مقوله های خانوادگی والدین ایرانی و سلامت روان نوجوانان آنها پرداخت. الگوی جهت گیری انطباق با سطح بالاتر اضطراب و افسردگی و الگوی جهت گیری گفتگو با سطح پایین تر اضطراب و افسردگی مرتبط بود وهدف مطالعه حاضر بررسی چگونگی ارتباط مکالمه و جهت گیری انطباق با سلامت روان کودکان است. همچنین هدف آن بررسی این است که چگونه دسته های مختلف می توانند با سلامت روان مرتبط شوند.

کلیدواژه ها:

سلامت روان نوجوانان و سبک های ارتباطی و افسردگی و اضطراب

نویسندگان

محبوبه سلیمانی

کارشناس ارشد روانشناس عمومی دانشگاه بین المللی پیام نورکیش

عفت آدم زاده

استادیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه پیام نور ، تهران، ایران