نقش عدالت سازمانی در کیفیت زندگی کاری کارکنان شبکه آموزش سیمای جمهوری اسلامی ایران

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 93

فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JMMR-2-3_003

تاریخ نمایه سازی: 4 بهمن 1402

چکیده مقاله:

هدف: کیفیت زندگی کاری به عنوان یکی از مولفه های اثرگذار مدیریت منابع انسانی، می تواند هر سازمانی، به ویژه سازمان های خلاق را در رسیدن به اهداف خود موفق کند. این متغیر از عوامل مختلفی، از جمله عدالت سازمانی تاثیر می پذیرد. در این پژوهش به بررسی نقش عدالت سازمانی و مولفه های آن، بر کیفیت زندگی کاری در شبکه آموزش سیمای جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است. روش: این پژوهش از نظر رویکرد توصیفی (هم بستگی)، از نظر هدف کاربردی و از نظر روش سنجش و تحلیل کمی است. جامعه آماری آن، کارکنان شبکه آموزش سیماست که با استفاده از نرم افزار پاورسمپل، ۶۴ نفر از آن ها با روش تصادفی ساده، برای نمونه انتخاب و بررسی شدند. گردآوری داده ها با استفاده از روش پیمایش و ابزار پرسش نامه صورت گرفت. روایی این ابزار با روش اعتبار صوری و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ سنجیده شد. برای آزمون فرضیه ها نیز از ضریب هم بستگی پیرسون استفاده شد. یافته ها: نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که بین عدالت سازمانی و مولفه های آن با کیفیت زندگی کاری، رابطه هم بستگی مستقیم و معناداری وجود دارد. این هم بستگی در خصوص مولفه عدالت توزیعی، در سطح ضعیف و برای باقی مولفه ها در سطح متوسط گزارش شده است. نتیجه گیری: عدالت سازمانی و کیفیت زندگی کاری، در بستر مبادله اجتماعی و سنجش سود و زیان آن قوام می یابد. بهبود ادراک کارکنان از عدالت سازمانی، سطح کیفیت زندگی کاری را افزایش می دهد و افزایش کیفیت زندگی کاری، خود افزایش رضایت شغلی و تضمین رسیدن به اهداف سازمانی را درپی دارد.

نویسندگان

مجید رضائیان

استادیار، گروه مدیریت فرهنگی و رسانه، دانشکده فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه سوره، تهران، ایران.

محمد شکوری

کارشناس ارشد، گروه مدیریت رسانه، دانشکده فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه سوره، تهران، ایران.

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • آفریدون، محمد و شهسوارانی، امیرمحمد (۱۳۹۷). نظریه مبادله اجتماعی: نظریه ...
 • اسمعیلی گیوی، محمدرضا (۱۳۸۷). کارکردهای درون سازمانی و برون سازمانی ...
 • الوانی، سیدمهدی؛ پورعزت، علی اصغر و سیار، ابوالقاسم (۱۳۸۷). بررسی ...
 • امینی، امید (۱۴۰۰). کیفیت زندگی کاری. تهران: انتشارات متخصصان ...
 • بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و کیفیت زندگی کاری کارکنان [مقاله کنفرانسی]
 • حسینی، سیدجعفر (۱۳۹۶). تاثیر عدالت سازمانی بر کیفیت زندگی کاری ...
 • راهدارپور، جواد؛ محمد داوودی، امیرحسین؛ شفیع زاده، رضا و شوقی، ...
 • روشندل اربطانی، طاهر (۱۳۹۴). چیستی سازمان های رسانه ای. فصلنامه ...
 • بررسی رابطه بین شادکامی و عدالت سازمانی و کیفیت زندگی کارکنان [مقاله کنفرانسی]
 • رابطه عدالت سازمانی و کیفیت زندگی کاری در دانشگاه شهید بهشتی و نقش میانجی فرهنگ سازمانی در این ارتباط [مقاله ژورنالی]
 • فاضل مقدم، آرزو(۱۳۹۳). رابطه توانمندی روان شناختی وکیفیت زندگی کاری ...
 • قنبری، سیروس و معجونی، حسین (۱۴۰۰). نقش رهبری مخرب در ...
 • کوه پیما، رضا (۱۳۹۰). بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری ...
 • نعامی، عبدالزهرا و شکرکن، حسین (۱۳۸۵). بررسی رابطه ساده و ...
 • ReferencesAmini, O. (۲۰۲۱). Quality of working life. Tehran: Specialists Publications. ...
 • (in Persian)Alvani, S.M., Pourezzat, A.A. & Siyar, A. (۲۰۰۸). Examining ...
 • (in Persian)Arefi, Mahbobe; Ghahrani, Mohammad and Khorsandi Yamchi, Akbar (۲۰۱۵). ...
 • Donaldson, L. (۲۰۰۵). For positive management theories while retaining science: ...
 • Esmaili Givi, M.R. (۲۰۰۸). Intra-organizational and extra-organizational functions of justice. ...
 • Hosseini, S. J. (۲۰۱۷). The effect of organizational justice on ...
 • Kandasamy, I. & Ancheri, S. (۲۰۰۹). Hotel Employees’ Expectations of ...
 • Kohpeima, R. (۲۰۱۱). Investigating the relationship between the quality of ...
 • Mintzberg, H. (۲۰۰۵). How inspiring, how sad: Comments on Somantra ...
 • Moghimi, S.M. & Kazemi, M. & Samiie, S. (۲۰۱۳). Studying ...
 • Mulang, H. (۲۰۲۲). Analysis of the Effect of Organizational Justice, ...
 • Niehoff, B.P. & Moorman, R.H. (۱۹۹۳). Justice as a Mediator ...
 • Noami, A. & Shekarkan, H. (۲۰۰۶). Investigating the simple and ...
 • Rahdarpour, J., Mohammad Davoudi, A.H., Shafizadeh, R. & Shoghi, B. ...
 • Richardson, H., Vandenberg, R. & Wilkerson, J. (۲۰۰۰). Using Systems ...
 • Roshandel Arbatani, T. (۲۰۱۵). What are media organizations? Media Science ...
 • Subeesh, M. M. (۲۰۱۵). Quality of work life among the employees ...
 • Tavakoli, A. (۲۰۱۹). Examining the relationship between organizational justice and ...
 • (in Persian)Thibaut, J. W. & Kelley, H. H. (۱۹۵۹). The ...
 • Walton, R.E. (۱۹۷۳). Quality of worklife: what is it? Sloan ...
 • Woldearegay, A.G. (۲۰۲۱). Predictive model of organizational justice, job satisfaction, ...
 • نمایش کامل مراجع