اثر بخشی آموزش مثبت اندیشی بر فرسودگی ورزشی دانش آموزان ورزشکار (دانش آموزان پسر مقطع دوم دبیرستان شهر تبریز)

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 76

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_HSPR-7-80_003

تاریخ نمایه سازی: 3 بهمن 1402

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر، تعیین اثر بخشی آموزش مثبت اندیشی بر فرسودگی ورزشی دانش آموزان ورزشکار (دانش آموزان پسر مقطع دوم دبیرستان شهر تبریز) می باشد. روش تحقیق نیمه آزمایشی و بصورت پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل می باشد. نمونه مورد مطالعه شامل ۴۰ دانش آموز در قالب دو گروه می باشد (شامل ۲۰ دانش آموز به عنوان گروه آزمایشی و ۲۰ دانش آموز به عنوان گروه کنترل) که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. گروه آزمایش طی ۸ جلسه ۳۰ دقیقه ای، هفته ای دو بار در جلسات گروهی آموزش مثبت اندیشی شرکت کرد و گروه کنترل هیج مداخله ای دریافت نکرد. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل کواریانس استفاده شد. نتایج نشان داد که آموزش مثبت اندیشی تاثیر معناداری بر فرسودگی ورزشی به باشگاه در بین دانش آموزان ورزشکار داشت . نتیجه گیری: آموزش مثبت اندیشی می تواند فرسودگی ورزشی را کاهش بخشد؛ بنابراین، پیشنهاد می شود از این برنامه برای کاهش فرسودگی ورزشی دانش آموزان ورزشکار استفاده شود.

نویسندگان

سمیه وجد تبریزی

کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی عجب شیر

علی جلیلی شیشوان

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی