مدل مفهومی توسعه پایدار گردشگری فرهنگی با رویکرد فراترکیب

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 69

فایل این مقاله در 30 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JITORI-7-14_005

تاریخ نمایه سازی: 24 دی 1402

چکیده مقاله:

گردشگری به طور خاص یک وسیله قدرتمند برای مبادلات فرهنگی میان جوامع است. بر اساس پیش بینی های سازمان جهانی گردشگری تا سال ۲۰۳۰؛ دو دهه آینده را زمان رشد پایدار گردشگری می دانند. در این میان توسعه گردشگری فرهنگی اگر بدرستی انجام شود میتواند به حفظ گنجینههای فرهنگی و طبیعی مقصد کمک کند و کیفیت زندگی جامعه بومی را ارتقا داده و هم موجب خوشنودی گردشگران شود. در این مطالعه تلاش شده تا با استفاده از رویکرد تفسیری و روش نظام مند فراترکیب، یافته های مطالعات انجام شده توسط سایر محققین را در حوزه مطالعات توسعه پایدار گردشگری فرهنگی به صورت سیستماتیک بررسی کند و سپس براساس استراتژی تحلیل محتوی پنهان، کدهای استخراج شده را شناسایی و در قالب مقولات دسته بندی و در نهایت مدل مفهومی آن را ارائه نماید. در این تحقیق پایگاه های علمی فارسی و انگلیسی معتبر تا اواخر سال ۲۰۱۸ میلادی (آذرماه ۱۳۹۷) بررسی و مقالات منتخب با استفاده از معیار CASPشناسایی شدند. کدهای شناسایی شده با استفاده از نرم افزار Maxqda۲۰۱۸.۱ طبقه‎بندی، تحلیل و تفسیر شدند. که بر این اساس ۱۰۴کد اولیه در قالب۲۹دسته مقولات اصلی و فرعی و ۴ کد محوری عبارتند از؛ مولفه ها، عوامل موثر، پیامدها و چالش های توسعه پایدار گردشگری فرهنگی دسته بندی شدند. همچنین مدل مفهومی توسعه پایدار گردشگری فرهنگی مقصدهای گردشگری نیز ارائه گردید. در نهایت روایی نتایج تحقیق انجام شده با شاخص کاپای کوهن در نرم افزار Spss بر اساس نظرات خبرگان خارج از نویسندگان تحقیق با اندازه۷۱۲/. مورد تایید قرار گرفت.

کلیدواژه ها:

گردشگری ، توسعه پایدار ، گردشگری فرهنگی ، مدل مفهومی و فراترکیب