فرایند های تغییر و تحول منطقه ای و تاثیر آن بر رقابت ژئوپلیتیکی ترکیه ۲۰۲۲-۲۰۱۶ (مدیترانه شرقی، قفقاز جنوبی و بحران اوکراین)

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 93

فایل این مقاله در 24 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ISJ-20-3_005

تاریخ نمایه سازی: 17 دی 1402

چکیده مقاله:

از آنجا که سیستم جهانی به طور فزاینده ای ناپایدار و ترک خورده است، در میانه یک سری از فرآیندهای تغییر و تحول منطقه ای قرار داریم که امکان تغییرات اساسی در نظم سنتی و متعاقب آن در الگوهای رفتاری بازیگران ایجاد کرده است. این فرایندهای تغییر و تحول، منجر به تحولات اساسی در شیوه های سنتی پیگیری منافع و به طورکلی راهبردهای سیاست خارجی بازیگران جهانی و منطقه ای شده است. در این راستا ترکیه به دلیل داشتن موقعیت ژئوپلیتیکی مهم به دنبال تامین منافع خود در سیاست خارجی و دفاعی در اثر فرایندهای تحول منطقه ای به طور هم زمان در بسیاری از جبهه ها از مدیترانه شرقی گرفته تا قفقاز جنوبی و بحران اوکراین به علت شکاف های قدرتی که در جغرافیای مجاور پدید آمده است، در یک رقابت ژئوپلیتیکی مداوم قرار دارد. سوال پژوهش حاضر این است که فرایندهای تغییر و تحول منطقه ای چه تاثیری بر رقابت های ژئوپلیتیکی ترکیه در مناطق هجوار داشته است؟ فرضیه پژوهش حاضر این است که ترکیه در بازه زمانی ۲۰۲۲-۲۰۱۶ به دلیل تحولات در فرآیند های منطقه ای، با اتخاذ رویکرد رقابتی _مشارکتی و فرصت طلبانه در مناطق مورد بررسی و با تاکید بر اصل خودیاری در چارچوب این فرآیندها به دنبال ائتلاف سازی های منعطف و پویا و شکل دهی به فضای حیاتی و مناطق متحد در راستای هدف کلان تامین منافع، و متوازن سازی روابط با غرب و شرق در روندهای نوپدید سیاست خارجی بوده است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و شیوه گردآوری داده ها کتابخانه ای است. در این راستا از کتاب ها، مقاله ها، اسناد، منابع اینترنتی و اظهارنظرهای مقام های مربوطه برای گردآوری داده ها استفاده شده است.

نویسندگان

ابراهیم باقری

دانشجوی دکتری مطالعات منطقه ای (مطالعات اروپا) دانشگاه تهران- دانشکده حقوق و علوم سیاسی پژوهشگر ارشد مسائل اروپا و ایران

محمدرضا مجیدی

دانشیاز گروه مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران

فرشاد عظیمی

کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای (گرایش خاورمیانه) دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران