بررسی عناصر طبیعت)گل و گیاه( در قصاید خاقانی

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 40

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ENGCNF01_024

تاریخ نمایه سازی: 17 دی 1402

چکیده مقاله:

افضلالدین بدیل، خاقانی شروانی ) ۵۲۵ ۵۹۵ ه.(، بیتردید یکی از قلههای رفیع شعر فارسی است. استفاده از دانستههای خود، در زمینههای -گوناگون علمی، در اشعار خود و در پهنهی شعر فارسی از او شاعری دیر آشنا ساخته است. اصطلاحات نجومی، کلامی، فلسفی، طبی، دینی، فقهی وبسیاری دیگر در شعر خاقانی به وفور یافت میشود. او با تمام اصطلاحات گوناگون علمی، تصاویر بدیع و جالب توجه ساخته است. صرفنظر از علومگوناگون تصاویر گلها و گیاهان در اشعار خاقانی فراوانی به دید میآید.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

امید حقی خانقاه

کارشناسی ارشد ادبیات فارسی، دانشگاه محقق اردبیلی