مدل سازی سیستم نگهداری تعمیرات پیشرفته با استفاده از شبیه سازی گسسته پیشامد در نرم افزار شبیه سازیARENA

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 169

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICMSCA02_097

تاریخ نمایه سازی: 16 دی 1402

چکیده مقاله:

نگهداری و تعمیرات دستگاه های تولیدی و مدیریت قطعات یدکی به هم مرتبط هستند و اجرای سیاست های نگهداری تعمیرات با توجه به فرآیندهای تولیدی به سختی انجام می شود، شبیه سازی ابزاری کارآمد جهت مدل سازی چنین مسائل پیچیده و تصادفی است. رویکردهای موجود برای مدل سازی سیستم نگهداری تعمیرات، با تکیه بر فرضیات مختلف مانع ازانعکاس پیچیدگی موجود در سیستم های صنعتی می شوند. در این مقاله، ما یک رویکرد جدید پیشنهاد داده ایم که مدل سازیسیستم های چند بخشی غیر یکسان و بدون فرضیات محدودکننده در تعداد بخش ها و ویژگی های نگهداری آن ها را امکان پذیرمی کند. این مدل سازی با ایجاد تعامل بین استراتژی های نگهداری تعمیرات و تاثیر آن ها بر دستگاه های موجود در سیستم تولیدبا کمک شبیه سازی گسسته پیشامد حاصل می شود. این رویکرد با در نظر گرفتن مدل هایی برای تعمیر و نگهداریسیستم های تولیدی و قطعات یدکی در فرآیند تولید ایجاد شده است. دیگر مزایای استفاده از رویکرد گسسته پیشامد شامل مدل سازی سریع و شبیه سازی تعاملی است. روش پیشنهادی با یک مورد مطالعاتی جهت بهینه سازی مبتنی بر شبیه سازینشان داده شده است. تحقیق حاضر همزمان با در نظر گرفتن پویایی تولید و مدیریت قطعات یدکی، توانسته استراتژی های نگهداری و پارامترهای آن ها را بهینه کند. یافته های این تحقیق بینش جدیدی جهت پیاده سازی سیستم های نگهداری تعمیراتارائه می دهد. علاوه بر این، از روش پیشنهادی می توان برای تسهیل شبیه سازی و بهینه سازی سیستم های نگهداری صنعتیاستفاده کرد

کلیدواژه ها:

نگهداری تعمیرات ، شبیه سازی ، شبیه سازی گسسته پیشامد

نویسندگان