بررسی پیامدهای خصوصی سازی صنعت بیمه بر ساختار شرکتهای بیمه

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 118

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EMACO01_277

تاریخ نمایه سازی: 16 دی 1402

چکیده مقاله:

از مهمترین برنامه های کلان دهه های اخیر در کشور، رویکرد دولت به کوچک سازی بدنه و توسعه فرایند خصوصی سازی وواگذاری شرکتهای دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی بوده است.این رهیافت از آن جا به صورت متمرکز دنبال شده است کهبررسی نتایج عملکرد شرکتهای دولتی در دهه های متمادی نشان از افول بازدهی، رکود نوآوری، کاهش توان رقابت داخلی وبین المللی و سایر شاخص های سازمانی را داشته است. صنعت بیمه کشور به عنوان یکی از نهادهای مالی کشور جایگاه ویژهای را در فرایند خصوصی سازی داراست به طوری که عملکرد کارایی این صنعت در تخصیص وجوه در دسترس آن، محرک سایربخش های اقتصادی خواهد بود. دولتی بودن مدیریت و مالکیت شرکتهای بیمه ای ایران و عوامل غیر انگیزش سبب شده استکه سهم عمده ای از این وجوه با نرخ سودهای اندک، به سیستم بانکی منتقل میشود. هدف از انجام این پژوهش بررسی پیامدهایخصوصی سازی صنعت بیمه و با یک رشته شرایط در رابطه با ساختار شرکت های بیمه بوده است. در این پژوهش ما به دنبالاین موضوع هستیم که با تغییر شاکله مدیریتی و سازمانی شرکت های بیمه از حالت دولتی به خصوصی چه تغییری در ساختاراین شرکت ها بوجود آمده است.

نویسندگان

فردوس هوشیاری

فوق لیسانس حقوق

آذر نوروزی

فوق لیسانس مدیریت بازرگانی