تحلیل و بررسی نمادها و نقوش دستبافته های شاهسون مغان

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 260

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

GIPCONF01_107

تاریخ نمایه سازی: 12 دی 1402

چکیده مقاله:

دستبافته های عشایری به عنوان نمادی از هویت قومی ، هویت ملی و فرهنگ و تمدن کشورمان محسوب می شود. پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که نقوش استفاده شده در دستبافته های ایل شاهسون دشت مغان چه نقوشی است و دلیل ماندگاری این نقوش و نمادها چه می باشد . اهداف کلی تحقیق شناخت نمادهای به کار رفته در گلیم ه ای ایل شاهسون دشت مغان استان اردبیل همچنین شناخت ظرفیت های بصری و انتزاعی نقوش دستبافته های شاهسون به عنوان عنصری مکمل در بازیابی نمادها می باشد. این پژوهش از لحاظ چیستی کیفی و از لحاظ هدف کاربردی است ، روش تحقیق توصیفی - تحلیلی می باشد. اطلاعات ضروری این تحقیق به شیوه ی کتابخانه ای و با تکیه بر کتب ، مقالات و سایت های معتبر در این حوزه و نمونه های تصویری دستبافته های دشت مغان گردآوری م ی شود. در این پژوهش نمونه گیری هدفمند است و جامعه ی آماری دستبافته های ایل شاهسون مغان می باشد. نمونه گیری از گونه های شاخص ، ممتاز و پر کار انتخاب می شود. اهمیت و ضرورت این پژوهش حفظ و احیای نمادهای دستبافته های ایل شاهسون دشت مغان و الگوبرداری ، شناسایی ، معرفی و ریشه یابی نمادهای ایل شاهسون و بررسی رابطه محیط و نحوه ی زندگی این ایل در شکل گیری نقوش و نمادها می باشد.

نویسندگان

شیما نوبخت

کارشناسی ارشد ارتباط تصویری، موسسه آموزش عالی ناصر خسرو، ساوه، ایرا ن

منصور مهرنگار

دکتری تاریخ هنر )نمادشناسی(، دانشکده هنر، دانشگاه کرافورتهال، میسور، هندوستان

پژمان دادخواه

استادیار موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری، مشهد، ایران.

بهنام زنگی

دکتری پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشکده تربیت مدرس، تهران، ایرا ن