بررسی راهکارهای افزایش امنیت و حضور پذیری زنان در فضاهای شهری (نمونه موردی: محله اوقافی ها، شهر کرج)

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 120

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IDEACONF06_042

تاریخ نمایه سازی: 12 دی 1402

چکیده مقاله:

فضاهای شهری همواره دارای جنبه های اجتماعی و نمادینی است که به روابط جنسیتی موجود در ساختار اجتماعی وابسته است. ازآنجایی که جوامع انسانی را مجموعه زنان و مردان تشکیل می دهند، پرداختن به این بخش از جامعه از جایگاه ویژهای برخوردار است. از سویی دیگر امنیت یک حق اولیه و ضروری برای زندگی همه افراد است و ازآنجاکه زنان به عنوان قشری آسیب پذیر شناخته شده اند، توجه خاص به آنان می تواند موضوع مطالعات اجتماعی و کالبدی محسوب شود. با توجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش شاخص های طراحی موثر بر امنیت زنان در محلات شهری، موردبررسی قرارگرفته است. فرآیند پژوهش شامل بررسی مبانی و تجارب، استخراج ابعاد و شاخص های طراحی محیط، تهیه پرسشنامه، تحلیل های آماری و مشاهدات میدانی و درنهایت ارائه راهکارهای طراحی محیطی مناسب است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که کیفیت شاخص های جداره ها و نفوذپذیری بدنه ها، خوانایی و آشنایی با محله، نظارت طبیعی بر فضاها، قابلیت پیادهروی و نورپردازی و مبلمان شهری ازجمله عوامل تاثیرگذار بر احساس امنیت زنان در هنگام حضور در فضاهای شهری است

نویسندگان

الناز فخاریان زاده

کارشناسی ارشد، گروه برنامه ریزی شهری، دانشگاه معماری و هنر پارس، تهران، ایران