اندازه گیری برخی خواص مکانیکی خرما و هسته آن (رقم مضافتی)

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,127

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IRANDATE01_028

تاریخ نمایه سازی: 13 اسفند 1391

چکیده مقاله:

در این پژوهش برخی خواص مکانیکی نظیر، مقاومت بافت میوه (تنش گسیختگی)، انرژی گسیختگی ومیزان چغرمگی، کرنش گسیختگی، آزمون مکانیکی فشاری، ضریب الاستیسیته ظاهری و در نهایت رسم منحنی تنش بر حسب کرنش برای خرما و هسته خرما مورد بررسی قرار گرفت. در بررسی برخی ویژگی های مکانیکی روی خرما از جمله نیروی لهیدگی به این نتیجه دست یافتیم که نیروی لهیدگی به ترتیب با بارگذاری فشاری در جهات طول، عرض و ضخامت خرما دارای مقادیر 11/25 و 8/49 و 8/025 بوده و روند کاهشی از خود نشان می دهد. درمحاسبه تنش گسیختگی ، انرژی گسیختگی و چغرمگی برای خرما نتایج نشان داد که تنش گسیختگی در سه جهت طول، عرض و ضخامت به ترتیب 0/042 و 0/010 و 0/012 مگا پاسکال می باشد نیروی شکست 11/25 نیوتن و تغییر مکان 4 میلیمتر و در نتیجه انرژی گسیختگی 22/5 میلی ژول و میزان چغرمگی 0/002 میلی ژول بر میلیمتر مکعب به دست آمد.

نویسندگان

منصوره پورجعفر

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور واحد مشهد

محمدرضا بنام

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور واحد مشهد

سید میثم مظلوم زاده

عضو هیئت علمی مجتمع آموزش عالی سراوان