بررسی ماده همراه دیوکلین در افزایش کارایی حشره کش های فسفر آلی علیه زنجرک خرما Ommatissus lybicus O.Berg (Hem.: Tropiduchidae)

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,583

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IRANDATE01_019

تاریخ نمایه سازی: 13 اسفند 1391

چکیده مقاله:

کنترل شیمیایی یکی از متداول ترین روش های کنترل زنجرک خرما در ایران است. در این روش از حجم زیاد محلول سم برای سمپاشی استفاده می شود. کاربرد مواد همراه در سمپاشی یکی از راهکارهای افزایش کارایی حشره کشها می باشد. برای این منظور چند حشره کش فسفره آلی شامل دیازینون EC60% (2 در هزار) کلرپیریفوس متیل (رلدان EC40%) (1 در هزار)، فنیترتیون EC50% (1 در هزار) و کلرپیریفوس اتیل 40.8%EC (2/5 در هزار) به تنهایی و مخلوط با دیوکلین (0/5 در هزار) به عنوان ماده همراه روی زنجرک خرما استفاده شد. بررسی تراکم پوره زنجرک در 1 روز قبل و 7 روز بعد از سمپاشی نشان داد که حشره کش های فسفره آلی به ترتیب بالا به تنهایی 45/14 و 73/69 و 77 و 28/5% و با دیوکلین 77/8 و 70/16 و 61/7 و 62/9% کارایی داشتند. در کاربرد حشره کشها به تنهایی، فنیترتیون و کلرپیریفوس اتیل با 77 % و 28/5% بیشترین و کمترین کارایی را داشتند. اما در مخلوط دیوکلین 0/5 در هزار با حشره کشهای فسفره آلی همه حشره کشها کارایی یکسانی داشتند (به جزء تیمار کلرپیریفوس اتیل). مقایسه کارایی دو نوع کلرپیریفوس نشان داد که کلرپیریفوس متیل با توجه به غلظت مورد آزمایش نسبت به کلرپیریفوس اتیل از کارایی بالایی برخوردار است. کاربرد دیوکلین می تواند در افزایش کارایی حشرهکش های کلرپیریفوس اتیل و دیازینون بسیار موثر باشد.

نویسندگان

رضا دامغانی

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان

عزیز شیخی گرجان

موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، تهران، ایران

رویا ارباب تفتی

موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، تهران، ایران

فاطمه زارع زاده

شرکت آ. اس. ب. تهران