تاثیر نگهداری خرمای زاهدی در دمای پایین بر میزان تلفات شپشه دندانه دار، Oryzaephilus surinamensis L (Coleopteera: Cucujidae)

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,671

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IRANDATE01_016

تاریخ نمایه سازی: 13 اسفند 1391

چکیده مقاله:

خرما بدون شک یکی از محصولات عمده بخش کشاورزی استان بوشهر و کشور به شمار می آید. آفات انباری از مشکلات عمده در مسیر تولید تا بسته بندی و عرضه به بازار می باشدکه باعث کاهش کیفیت خرما در مرحله بعد از برداشت م ی شود. مبارزه با این آفات برای عرضه این محصول به بازارهای داخلی و خارجی به منظور رسیدن به استانداردهای جهانی ضروری است. در حال حاضر یکی از رو شهای غیرشیمیایی که مورد قبول اکثر کشورهای وارد کننده فرآورد ههای زراعی و به طور عمده باغی می باشد، استفاده از تیمارهای ضد عفونی کننده دمایی (سرمایی و گرمایی) است. به این منظور تاثیر نگهداری خرمای زاهدی در دمای 1±4 درجه سانتیگراد بر مراحل زیستی آفت شپشه دندانه دار مورد بررسی قرار گرفت. در این آزمایش ابتدا این حشره در آزمایشگاه به طور انبوه پرورش داده شد و سپس ظروف خرمای محتوی لارو ، شفیره و حشره کامل شپشه دندانه دار به طور جداگانه در دمای 1±4 درجه سانتیگراد قرار داده شد و بعد از 2 و 4 و 8 هفته میزان تلفات مراحل زیستی آفت بررسی شد. نتایج نشان داد که درصد مرگ و میر لارو، شفیره و حشره کامل آفت در نگهداری خرمای زاهدی در دمای 4 درجه سانتیگراد به مدت 2 هفته به ترتیب 99/6 و 75/6 و 78/9% می باشد. این میزان تلفات در 4 هفته به ترتیب 100 و 99/6 و 100% بود ودر 8 هفته 100 % مراحل زیستی آفت از یبن رفتند.

کلیدواژه ها:

آفات انباری خرما ، مبارزه غیر شیمیایی ، سرما و شپشه دندانه دار

نویسندگان

محمد تقی فصیحی

عضو هیات علمی بخش تحقیقات گیاه پزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبی

محمود ایزدی

عضو هیات علمی بخش تحقیقات خرما و میوه های گرمسیری مرکز تحقیقات کشاورز

عارف معروف

موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور تهران