بررسی تاثیر آبیاری در دو روش غرقابی و قطره ای بر میزان کمیت و کیفیت محصول خرمای پیارم و خاصوئی (مطالعه موردی: روستای دشت آزادگان)

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 7,743

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IRANDATE01_006

تاریخ نمایه سازی: 13 اسفند 1391

چکیده مقاله:

هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر آبیاری غرقابی و قطر ه ای بر میزان کمیت و کیفیت محصول خرمای پیارم و خاصوئی می باشد. این تحقیق در بین سالهای 1388 لغایت 1390 در روستای دشت آزادگان از توابع شهرستان حاجی آباد بر روی درختان نخل پیارم و خاصوئی (ده الی پانزده ساله) با فواصل کاشت 4×4 متر در قالب دو روش آبیاری ( آبیاری غرقابی و ابیاری قطره ای) بر روی 100 اصله نخل ( هر گونه 50 تصلخ که هر روش آبیاری 25 اصله را شامل می شود) به اجرا درآمد. دوره آبیاری در روش قطره ای یک روز در میان و در روش غرقابی هفته ای یک بار در نظر گرفته شد. نتایج تحلیل آماری نشان داد میزان متوسط آب مصرفی سالیانه در روش قطره ای معادل 37/5 متر مکعب و در روش غرقابی 83/56 متر مکعب بازاء هر درخت بود. بنابراین مصرف آب در روش قطر های به طور قابل ملاحضه ای کمتر از نصف میزان مصرف آب در روش غرقابی بوده در حالی که از لحاظ آماری اختلاف معنی داری بین عملکرد کمی محصول هر دو گونه خرما وجود نداشت. از طرف دیگر، اگر چه میزان آب مختلفی در اختیار درختان قرار می گرفت، ولی از لحاظ عملکرد و صفات کیفی محصول نیز اختلاف معنی داری بین آنها دیده نشد.

نویسندگان

جواد ایمانی

کارشناس ارشد مدیریت و مدرس آموزش و پرورش بندرعباس

بهروز ایمانی

کارشناس ارشد ادبیات ، دبیر آموزش و پرورش بندرعباس، کشاورز و باغدار روستا

وجیهه رستمی

دبیر آموزش و پرورش بندرعباس