تاثیر توپوگرافی شیب در پاسخ لرزه ای سازه ها با در نظر گیری اندرکنش خاک-سازه

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 95

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICCE13_153

تاریخ نمایه سازی: 23 آذر 1402

چکیده مقاله:

پاسخ لرزه ای سازه ها بر روی زمین سخت متفاوت از حالتی است که بر روی زمین نرم قرار دارند که دلیل این رفتار متفاوت را می توان به پدیده اندرکنش خاک-سازه (SSI) نسبت داد. همچنین پاسخ لرزه ای سازه های مستقر بر شیب (TSSI) نسبت به سازه های روی زمین مسطح بسیار متفاوت است و به شدت تحت تاثیر شکل توپوگرافی و ویژگی های خاک ساختگاه می باشند. همچنین محل قرارگیری سازه در مجاورت شیب ، زاویه و ارتفاع شیب ، فرکانس تحریک ورودی، رفتار غیر خطی خاک و عمق سنگ بستر از دیگر پارامترهای موثر بر پاسخ سیستم می باشند. از این رو لزوم بررسی اثر توپوگرافی بر پاسخ لرزه ای سازه های مستقر بر شیب بسیارمهم می باشد. در این مطالعه به بررسی تاثیر اندرکنش خاک-سازه در دو حالت SSI و TSSI پرداخته می شود واین مفهوم با حل یک مدل ساده و دریافت پاسخ لرزه ای سازه در دو حالت TSSI و SSI با استفاده از نرم افزار MIDAS GTS NX بیان می شود. نتایج بدست آمده اهمیت در نظرگیری اثرات توپوگرافی شیب (TSSI) در تحلیل های دینامیکی و میزان بزرگنمایی شتاب در حالت TSSI ،۵۷.۲ برابر SSI در نقطه ای زیر پی را نشان می دهد.

نویسندگان

فاطمه میردار

دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک دانشگاه خوارزمی

علی قنبری

استاد گروه مهندسی عمران دانشگاه خوارزمی