اشتراکات بین موسیقی و معماری (نمونه موردی قلعه چالشتر)

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 86

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NICONF10_044

تاریخ نمایه سازی: 20 آذر 1402

چکیده مقاله:

با بررسی و کاوش در هنرها میتوان دید که همهی هنرها با هم دارای اشتراکاتی می باشند که این اشتراکات باعث ایجاد پیوندیمحکم در بین این هنرها می شود همچنین این پیوند در میان موسیقی و معماری به وجود آمده است شاید یکی از مباحث در ساختابنیه کهن ایران موسیقی بوده است، و نشانگر وفاداری قابل توجه معماری گذشته به این موضوع است و علاوه بر کاربرد آن در پلان،نما در تزئینات هم استفاده می شده است، در بناهای سنتی با ایجاد نظم بصری بیننده ناخودآگاه مجبور به پذیرش موسیقی در بناهامیشود از نمونه های موسیقی تکرار منظم و هماهنگ خطوط و اشکال در بناها است که باعث ایجاد فرمی سازماندهنده می شود وضرب آهنگ و صوتی برای بیننده ایجادی می کند و باعث می شود که مخاطب با بنا ارتباط بهتر و سریعتری پیدا کند. پژوهش پیشروی با در نظر گرفتن قلعه چالش تر که یکی از بناهای مهم و با اهمیت منطقه چهارمحال و بختیاری به عنوان هویت و شناسنامه اینمنطقه است بر آن دارد که اشتراکات میان موسیقی و قلعه ی چالش تر را بررسی و به کمک دانش فراموش شده در زمینه و موسیقی دربناهای امروزی بیاید. داده های پژوهش پیشرو که با روش کتابخانه جمع آوری شده و با استفاده از برداشت های میدانی تدوینگردیده است در پاسخگویی به سوالی این چنین است که آیا بنای قلعه تاریخی چالشتر با موسیقی اشتراکاتی وجود دارد یا خیر. یافتههای پیشروی حاکی از آن است که معمار در آن زمان با استفاده از موسیقی در این بنا شاهکار معماری را بنا نهاده است که ارتباطهرچه بهتر بنا با ساکنین این مجموعه را ایجاد کرده است.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

فرزین جعفری دهکردی

دانشجوی دکتری، گروه معماری، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

شهرام تقی پور

عضو هیئت علمی تمام وقت، گروه هنر، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران