مدل سازی مسیر تردد خطوط ریلی در تقاطعات توسط مدل کمینه ساختن زمان تردد و بیشینه ساختن توان عملیاتی جهت کنترل ترافیک

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 59

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

RCEAUD09_068

تاریخ نمایه سازی: 12 آذر 1402

چکیده مقاله:

مساله مدنظر ما در این پژوهش مطالعه مدیریت ترافیک در تقاطع ها، که زیر مجموعه ای از مباحث مدیریت حمل و نقل به حساب می آید، است. در چندین دهه گذشته یکی از مسائل چالش برانگیز پیش روی محققین در حوزه ترافیک و حمل و نقل، تاخیرات بیش از حد مشتریان در نقاطع هایی با تقاضای بسیار زیاد بوده است از طرفی با گذر زمان، افزایش جمعیت شهرها و استفاده بیشتر مردم از وسایل نقلیه شخصی و عمومی در شهرها، انتظار می رود که افراد برای جابجایی از نقطه ای به نقطه ای دیگر، زمان بیشتری صرف نمایند. از جمله مناطقی از مسیر، که افراد در آن زمان بیشتری را سپری می نمایند، تقاطعات چراغدار با حجم تقاضای زیاد می باشد. از این رو کنترل ترافیک در تقاطعات چراغدار مولفه ای از سیستم حمل و نقل است که بدان در این پژوهش توجه می شود. ضمن معرفی و بیان فرمول بندی جریانات ترافیکی، به بررسی برنامه ریزی ریاضی مدل های موجود در این حوزه می پردازیم. همچنین برای دستیابی و حل مسائل این چنینی رویه ای مبتنی بر الگوریتم تمیزکاری جریان ترافیک بیان شده است، تا بتوان به واسطه ی حل مدل از طریق آن، به ارزیابی کارایی مدل پیشنهاد شده تحت تقاضاهای مختلف اقدام نمود. در این پژوهش با معرفی پارامترهای مختلف موثر در نقش فناوری اطلاعات و تاثیر آن بر رفاه شهروندان در جابه جایی ریلی، بررسی و مقایسه صورت پذیرفت و در نهایت با تعریف عدم قطعیت های موثر توسط تحلیل سلسله مراتبی (AHP به رتبه بندی و شناخت مهمترین فاکتورها در اعتماد مردم به بخش حمل و نقل ریلی در بخش شهرداری های شیراز پرداخته شده است.

کلیدواژه ها:

کلمات کلیدی: خدمات فنی و مهندسی ، چالش گره ترافیکی شهری ، بهسازی زیرساخت های شهری ، بهبود خطوط ریلی ، شهرداری.

نویسندگان

سید مسعود غیبی

۱- مسئول ایستگاه شش سازمان حمل و نقل ریلی(بهره برداری) شهرداری شیراز و کارشناس مهندسی شهرسازی، شیراز، ایران

میثم زندی لک

۲- کارشناس ناظر پروژه سازمان حمل و نقل ریلی(بهره برداری) شهرداری شیراز و کارشناس ارشد مهندسی عمران، شیراز، ایران

محمدرضا احمدی

۳- راهبر قطار پایانه سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز و کارشناس مهندسی برق، شیراز، ایران

سعید خوش نیت

۴- راهبر قطار پایانه سازمان حمل و نقل ریلی(بهره برداری) شهرداری شیراز و کارشناس مهندسی برق، شیراز، ایران