برآورد تجربی تحلیلی و عددی نشست سطح زمین ناشی ازتونل سازی سپرفشارتعادلی مطالعه موردی خط سه متروی تهران

سال انتشار: 1390
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 749

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SMEC08_070

تاریخ نمایه سازی: 4 اسفند 1391

چکیده مقاله:

ساخت تونلهای کم عمق وضعیتی ازکرنش دراطراف آن پدید می آورد که میتواند منجر به جابجایی های تفاضلی زیانبار درسازه های موجود نزدیک تونل شود مهندسان مسئول طراحی و ساخت تونلها باید همواره تکنیکی مناسب جهت براورد جابجایی های زمین متاثر ازحفاری جهت ارزیابی خسارت احتمالی وارده برسازه های مجاور دراختیار داشته باشند سه تکنیک متفاوت تجربی تحلیلی و عددی بطور معمول جهت تخمین تغییرشکلهای زمین استفاده میشود مقاله حاضر نتایج یک مطالعه انجام شده جهت تخمین مقادیر نشست سطحی ایجاد شده بوسیله تونل زنی مکانیزه EPB خط 3متروی تهران درمحل تقاطع با خط 7درزمین رسی را گزارش میکند هدف از این مطالعه بطورویژه مقایسه جابجایی های سطحی قائم تخمین زده شده ازرویکردهای تجربی تحلیلی و عددی است.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

محمد فاروق حسینی

دانشیاردانشگاه تهران

علی دیانتی

دانشجویان کارشناسی ارشد مهندس یمعدن مکانیک سنگ