ارائه یک مدل مبتنی بر بلاک چین، جهت بهبود صحت داده های پرونده های الکترونیک بیمه حوادثبر اساس ادغام درخت مرکل و شبکه های عصبی در شهرهای هوشمند

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 92

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

FSSAC01_014

تاریخ نمایه سازی: 8 آذر 1402

چکیده مقاله:

در حال حاضر، پروندههای الکترونیکی بیمه حوادث )EAIR( بیشتر و بیشتر برای جایگزینی روشهای ثبت سنتی مورداستفاده قرار میگیرند. بااین حال، خطر ایمنی بالقوه ای در انتقال پرونده های الکترونیکی بیمه به دلیل افشای حریم شخصی وجود دارد. بنابراین، چالشهای چگونگی ذخیره، انتقال و به اشتراک گذاری موثر و ایمن این ارتباط به یک موضوع تحقیقاتی تبدیل شده است. در این مقاله، ما به بررسی یک پیشنهاد به صورت یک مدل مبتنی بر بلاک چین بر اساس ادغام درخت مرکل و شبکه های عصبی پیشرونده جهت بهبود صحت دادههای بیمه حوادث در شهرهای هوشمند میپردازیم، و مشاهده خواهیم کرد که با استفاده از این روش ادغامی، منجر به کاهش تعداد لایه ها، گرهها و درنتیجه کاهش میزان ترافیک درهم سازی )Hash( خواهیم بود.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

فاطمه زرین بین

گروه مهندسی کامپیوتر، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

محمدسعید صفایی صادق

گروه مهندسی کامپیوتر، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

مصطفی قبائی آرانی

گروه مهندسی کامپیوتر، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

شمس اله قنبری

گروه مهندسی کامپیوتر، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران،گروه مهندسی کامپیوتر، واحد آشتیان، دانشگاه آزاد اسلامی، آشتیان، ایران