تاثیر مکمل یاری کوتاه مدت کراتین با و بدون تمرین مقاومتی بر قدرت عضلانی زنان فعال

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 151

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ASSSH01_012

تاریخ نمایه سازی: 5 آذر 1402

چکیده مقاله:

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تاثیر مکمل یاری کوتاه مدت کراتین بر قدرت عضلانی زنان فعال بود. جامعه ی آماری پژوهش را کلیه ی زنان فعال شهر بوشهر تشکیل می دادند. ۴۰ زن فعال به صورت داوطلبانه انتخاب و سپس به صورت تصادفی و دوسویه کور به چهار گروه کراتین و تمرین مقاومتی، کراتین تنها، تمرین تنها و کنترل تقسیم گردیدند. آزمودنی ها ابتدا آزمون های مربوط به قدرت بالاتنه و پایین تنه را به شکل یکسان انجام دادند، سپس گروه های کراتین طبق برنامه طی ۵ روز و در هر روز مقدار ۲۰ گرم کراتین را در ۴ وعده ۵ گرمی مصرف کردند و گروه های تمرین مقاومتی نیز پروتکل برنامه ریزی شده را حداقل در سه جلسه تمرین مقاومتی به صورت فول بادی اجرا نمودند. پس از انتهای دوره پژوهش نیز کلیه اندازه گیری ها مطابق با پیش آزمون انجام شد. برای اندازه گیری قدرت بالاتنه از آزمون یک تکرار بیشینه پرس سینه و برای قدرت پایین تنه از حرکت اسکات استفاده شد. برای بررسی تغییرات بین گروهی و درون گروهی از طرح تحلیل واریانس مختلط استفاده شد. یافته های تحقیق افزایش قدرت بالاتنه و پایین تنه در پس آزمون گروه مکمل کراتین و تمرین مقاومتی را نشان داد ولی اختلاف بین گروه ها معنی دار نبود. در مجموع می توان عنوان کرد که مکمل یاری کوتاه مدت کراتین همراه با تمرینات مقاومتی برای افزایش عملکرد زنان فعال موثر است.

نویسندگان

زکیه صالونی

کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش،دانشگاه شیراز. معلم تربیت بدنی آموزش پرورش استان بوشهر

محسن ثالثی

دانشیار فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز