تاثیر فرسودگی شغلی بر تعارض کار- خانواده در کارکنان دانشگاه مازندران

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 127

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MPCONF08_221

تاریخ نمایه سازی: 5 آذر 1402

چکیده مقاله:

این تحقیق با هدف تاثیر فرسودگی شغلی بر تعارض کار-خانواده در کارکنان دانشگاه مازندران می باشد. این پژوهش توصیفی از نوعهمبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را ۵۵۰ نفر از کارکنان دانشگاه مازندران است و نمونه ای به حجم ۲۲۵ نفر انتخاب شد. ابزار گردآوریداده ها پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش ، پرسشنامه تعارض کار- خانواده کارلسون و همکاران بود. تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش بااستفاده از نرم افزار SPSS به عمل آمده است. یافته های پژوهش نشان داد که فرسودگی شغلی بر تعارض کار- خانواده در کارکنان دانشگاهمازندران تاثیر معناداری دارد.

نویسندگان

اباذر کریمیان بهنمیری

دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی، موسسه آموزش عالی پردیسان

محمدجواد رنجبر

دکترای روانشناسی عمومی ، مدرس گروه روانشناسی موسسه آموزش عالی پارسا

سیده عاطفه نجفی پور

استادیارموسسه آموزش عالی پارسا،بابلسر،ایران