بررسی رابطه تاب آوری خانواده با امنیت عاطفی در دانش آموزان

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 123

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MPCONF08_199

تاریخ نمایه سازی: 5 آذر 1402

چکیده مقاله:

طرح پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموزان دوره متوسطه دومشهر فیروزکوه در سال ۱۴۰۱ ، به تعداد ۲۶۸ نفر بودند. نمونه آماری ۱۵۷ نفر می باشند، ابزار این پژوهش مقیاس اندازه گیری تابآوری خانواده سیکبی، پرسشنامه امنیت مازلو بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی مثل، ضریب همبستگیپیرسون و تحلیل رگرسیون با استفاده از نرم افزار PLS نسخه ۲۶ استفاده شد. یافته ها ی پژوهش نشان داد که بین تاب آوری خانوادهبا امنیت عاطفی در دانش آموزان رابطه وجود دارد .

نویسندگان

مریم شیردست بهنمیری

دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی، موسسه آموزش عالی پارسا

شعبانعلی باقریان

مربی دانشگاه پارسا