بررسی اثر نوع مخمر، زمان تخمیر و اثرات متقابل آنها بر قدرت تولید گاز مخمر نانوایی به روش حجم سنجی گازوگرافی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 77

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_FSCT-14-70_016

تاریخ نمایه سازی: 1 آذر 1402

چکیده مقاله:

چکیده نوع مخمر نانوایی و مدت زمان تخمیر، دو فاکتور تاثیرگذار بر کیفیت تخمیر می باشند. در این مقاله با انتخاب هفت نمونه مخمر خشک فوری، به بررسی میزان قدرت تولید گاز آنها توسط روش حجم سنجی گازوگرافی پرداخته شده است. همچنین اثرات متقابل نوع مخمر و زمان تخمیر بر میزان قدرت تولید گاز تیمارها نیز بررسی گشته است. در روش حجم سنجی، به علت تفاوت در میزان فعالیت زیستی مخمرهای نانوایی و توانایی آنها در تولید گاز دی اکسید کربن، مخمر A بیشترین میزان حجم گاز دی اکسید کربن تولیدی (۳۳/۱۶۳ میلی­لیتر) و مخمر G کمترین میزان حجم گاز (۶۷/ ۱۳۹ میلی لیتر) را به خود اختصاص داد. بررسی زمان تخمیر نشان داد که تمامی زمان­ها تفاوت معنی داری در سطح احتمال ۵% دارند، اما از دقیقه ۱۶۵ تا ۱۸۰ این تفاوت معنی دار نیست. از بررسی اثرات متقابل نوع مخمرو زمان تخمیر برروی قدرت تولید گاز دی اکسید کربن توسط هفت نمونه مخمر این نتیجه حاصل شد که درشرایط تخمیر یکسان، نوع مخمر و زمان مناسب تخمیر، اثر قطعی برروی میزان قدرت تولید گاز مخمر نانوایی دارد و این اثر تا دقیقه ی ۱۶۵ کاملا مشهود است.

نویسندگان

مربی گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده شهید سرداری جهاد کشاورزی تبریز

دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز