بررسی اثرات ممانعت کننده خوردگی مایعات یونی پایه آمینی بر روی فولاد میکروآلیاژی X۷۰ در محیط یک مولار اسید کلریدریک

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 86

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ATEMCONF02_018

تاریخ نمایه سازی: 30 آبان 1402

چکیده مقاله:

هدف از تحقیق حاضر، بررسی اثرات ممانعت کننده خوردگی مایعات یونی پایه آمینی بر روی فولاد میکروآلیاژی X۷۰ در محیط یک مولار اسید کلریدریک می باشد. در این تحقیق، ماده اصلی به کار رفته در ممانعت کننده ها، ترکیبات پایه آمینی می باشند که با داشتن اتمهای نیتروژن و اکسیژن، جذب نسبتا قوی روی سطح فولاد دارد و این خود باعث افزایش راندمان ممانعت کننده می شود. در این راستا از دو ترکیب آلی پایه آمین به نام های تری اتانول آمینو استات و ۴-آمینو پیریدینیوم استات جهت کاهش خوردگی فولاد میکرو آلیاژی X۷۰ در محیط یک مولار اسید کلریدریک استفاده شده است. این ترکیبات با غلظت های متفاوت از ۱۰۰ تا ppm۱۸۰۰ و در دمای C˚ ۲۵ مورد بررسی قرار گرفت. آزمون پلاریزاسیون و امپدانس در این تحقیق به منظور بررسی میزان خوردگی انتخاب شدند و همچنین سطح نمونه پس از آزمون به وسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی بررسی شد. با توجه به نتایج می توان مشاهده نمود که با افزودن هر دو ممانعت کننده به سیستم میزان خوردگی کاهش می یابد در ادامه مشاهده می گردد که تست پلاریزاسیون و امپدانس یکدیگر را به خوبی پوشش می دهند. ممانعت کننده آمینو پیریدینیوم استات در دمای محیط بهترین نتیجه را در غلظت ppm ۸۰۰ و بیشترین راندمان را از خود نشان داد. همچنین ممانعت کننده تری اتانول آمینو استات در دمای محیط بهترین نتیجه را در غلظت ppm ۱۲۰۰ و بیشترین راندمان را از خود نشان داد. در نتیجه هر دو این ممانعت کننده توانایی عملی به منظور استفاده در محیط صنعتی را از خود نشان دادند.

نویسندگان

آرمین شهمهری

گروه مهندسی مواد، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

مهدی بروجردنیا

گروه مهندسی مواد، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران