طراحی و بررسی فنی ساخت یک میکرونیروگاه جهت بهره برداری از پتانسیل آب روان

سال انتشار: 1386
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,445

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NEC06_162

تاریخ نمایه سازی: 19 مهر 1385

چکیده مقاله:

تولید انرژی برق به کمک نیروگاه های برق آبی به عنوان یکـی از روش های مقرون به صرفه به شمار می رود که علاوه بـر صـرفه اقتصادی به دلایـل زیسـت محیطـی نسـبت بـه سـایر روش هـا ارجحیــت بیشــتری دارد . اگرچــه کشــور ایــران جــزء منــاطق نیمه خشک محسوب می شـود امـا کوهسـتانی بـودن ایـران و وجود رشـ ته کوههـای البـرز و زاگـرس باعـث فـراهم آوردن پتانسیل های آبی مناسبی شده که می توان بر حسب ویژگی های این پتانسیل ها نیروگاه های آبی درمقیاس میکرو، متوسـط و یـا بزرگ را احداث کرد و برق، این انـرژی حیـاتی را از روشـی پاک و پربازده استحصال کرد . با توجه به گستردگی و ف راوانی رودخانه ها و نهر های جاری از ارتفاعات در منـاطق شـمالی و همچنین کوهستانی ایران تحصیل برق توسط میکرو نیروگاه هـا ( نیروگاه هایی با ظرفیت حـدود چنـد ده کیلـووات و جـدا از شبکه سراسری برق ) از اهمیت زیـادی برخـوردار اسـت . لـذا گسترش فرهنگ بهره برداری از پتانسیل هـا ی آبـی کوچـک در کشور می تواند کمک شایانی به رفع نیاز روز افزون انرژی برق در کشور کند . بنابراین بسیاری از روستا ها، هتل ها، رستوران ها و تفرج گاه ها و دیگـر امـاکن کـه دارای پتانسـیل آبـی خـوبی هستند قادر به برآوردن نیاز انرژی برق خود از این راه هستند . بر این اسا س در این مقاله با توجه به اینکه در ایـران بـه ایـن زمینــه بســیار کــم تــوجهی شــده و بیشــتر، طــرح هــای بــزرگ بهره برداری شده یـا در حـال سـاخت هسـتند؛ بـه بررسـی و طراحی موارد مطـرح، شـرایط و تجهیـزات مـورد نیـاز بـرای مصرف کننده ای حقیقی که به توانی در حدود 5 کیلووات نیـاز دارد، پرداخته شده است .

نویسندگان

عرفان رسولی

دانشگاه تهران، دانشکده مکانیک ایران

محمد قزوینی

دانشگاه تهران، دانشکده مکانیک ایران

سجاد خزائلی

دانشگاه تهران، دانشکده مکانیک ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • - مرکز آمار وزارت نیرو ...
  • - بیرامی محمد کریم، سازه‌های انتقال آب، چاپ چهارم، اصفهان، ...
  • - عباسپور مجید، نیروگاه‌های آبی جلد 1 و 2، چاپ ...
  • - عنایتی عباسعلی، بکارگیری انرژی تجدیدپذیر و ارزیابی نیروگاه برق‌آبی ...
  • _ U.S.Det of Interior، Welded Steel Penstock?-A Water Resource Technical ...
  • _ C .A.Mockmore & Fred Merryfield، The Banki Water Turbine', ...
  • نمایش کامل مراجع