بازآفرینی دانش نوین طراحی زیست دوست در ارتقاء کیفیت زندگی (نمونه موردی، سه خانه طراحی زیست دوست در تهران)

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 134

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

KBAU04_224

تاریخ نمایه سازی: 8 آبان 1402

چکیده مقاله:

بیان مسئله: آفرینش اساس شکل گیری عالم هست. خداوند به عنوان نخست معمار هستی جهان را آفریده است؛ و انسان تداوم دهنده آفرینندگی او می باشد. ذهن انسان این گونه ایجادشده است که، مدام در پی خلق کردن می باشد و منبع الهام او طبیعت است اما مسئله اصلی جدایی میان انسان با طبیعت در جهان کنونی است. هدف پژوهش: پژوهش انجام شده با هدف ایجاد ارتباطی میان رشته ای در حوزه های معماری و فلسفه آفرینندگی، به جهت ارتقاء کیفیت زندگی انسان، در پی ایجاد تعاملی با طبیعت، که در جهان کنونی انسان از آن فاصله گرفته است، می باشد.روش پژوهش: پژوهش انجام شده به روش کمی-کیفی انجام شده است. در بخش کیفی (نظریه زمینه ای) با راهبرد تحلیل داده، وکدگزاری توسط نرم افزار MaxQDA با روش سیستماتیک اشتراوس و کوربین انجام شده است. داده های این بخش توسط هجده مصاحبه به صورت معنایی به دست آمده است. در بخش کمی، مقولات به دست آمده، توسط پرسش نامه از سه خانه با طراحی زیست دوست موردبررسی قرار گرفت، نتایج روابط متغییرهای پژوهش توسط آزمون اسپیرمن به دست آمده است. یافته های پژوهش: پارادایم به دست آمده در بخش کیفی و همچنین ارتباط متغییرها در بخش کمی، حاکی از نسبت مستقیم ارتقاء کیفیت زیست با بهره از طبیعت و سامانه های نوین زیست دوست، در محیط زندگی انسان می باشد.نتایج پژوهش: نتایج به دست آمده از پارادایم بخش کیفی، که در محیط زندگی زیست دوست حقیقی، مورد آزمون قرارگرفته است، نشان می دهد که جوهر وجود انسان در مجاورت طبیعت ارتقاءیافته، توسعه انسانی در چنین محیطی بیشتر می باشد، همچنین با استفاده از دیوارزنده گیاهی به شکل کشاورزی خانگی، فضای معماری، به محیطی زنده و پویا تبدیل می شود.

نویسندگان

جانا عرب زاده

دانشجو دکتری معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

حسن بلخاری قهی

استاد فلسفه هنر دانشگاه تهران

سیدمجید مفیدی شمیرانی

استادیار رشته معماری دانشگاه علم و صنعت

آزاده شاهچراغی

دانشیار رشته معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

ایرج اعتصام

استاد فقید معماری دانشگاه تهران