رابطه بین سبکهای دلبستگی با مهارتهای اجتماعی در بین دانش آموزان دختر متوسطه اول ناحیه ۲ قزوین

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 119

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SPCONF08_387

تاریخ نمایه سازی: 7 آبان 1402

چکیده مقاله:

در این تحقیق به بررسی رابطه بین سبکهای دلبستگی با مهارتهای اجتماعی در بین دانش آموزان دختر متوسطه اول ناحیه ۲ قزوین پرداخته شد. این پژوهش بر اساس دسته بندی تحقیقات از نظر هدف یک پژوهش کاربردی محسوب میشود و از نظر روش گردآوری داده ها پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق دانش آموزان دختر متوسطه اول ناحیه ۲ قزوین بودند. روش نمونه گیری تصادفی ساده است، حجم نمونه در جامعه ۱۲۰۰ نفری، ۲۹۱ نفر در نظر گرفته شد. روایی و پایایی پرسشنامه تایید شد و داده ها با استفاده از نرم افزار SmartPLS و تکنیک معادلات ساختاری تحلیل شدند. نتایج بدست آمده از تحلیل داده ها نشان دادند بین سبک های دلبستگی ایمن، اجتنابی و دوسوگرا با مهارتهای اجتماعی در بین دانش آموزان دختر متوسطه اول آموزش و پرورش ناحیه ۲ شهر قزوین رابطه معناداری وجود دارد.

نویسندگان

شهلا اسفندیاری

دانشجوی کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تاکستان ، قزوین

رضا شعبان نژاد خاص

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، قزوین،