روند تغییرات دما با استفاده از آزمون من - کندال و شیب سن (مطالعه موردی تالاب میانکاله استان مازندران)

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 186

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

WDWMR07_018

تاریخ نمایه سازی: 6 آبان 1402

چکیده مقاله:

باور اقلیم شناسان این است که زمین در حال گرم تر شدن است و عوامل اقلیمی بارش و دما تغییراتقابل توجهی را در مناطق مختلف جهان تجربه می کنند. در این تحقیق به منظور مطالعه روند تغییراتسری زمانی دما در مقیاس های ماهانه، فصلی و سالانه در تالاب میانکاله، دمای دو ایستگاه سینویتیکامیرآباد و گلوگاه، طی سال های ۱۴۰۰-۱۳۸۰ مورد بررسی قرار گرفت و نتایج آن مقایسه شد. نتایجمقادیر روند با استفاده از آزمون من-کندال نشان داد که سری زمانی فصلی در ایستگاه امیراباد فصول بهارو تابستان با اطمینان ۹۹% دارای روند معنی دار افزایشی هستند و در ایستگاه گلوگاه نیز این دو فصل دارایروند صعودی با اطمینان ۹۵% می باشند. نتایج حاصل از آزمون شیب سن نشان می دهد بیشترین شیبخط روند مثبت مربوط به ماه اردیبهشت ماه با مقدار ۰/۱۳۰ در ایستگاه گلوگاه می باشد.

نویسندگان

سیدحسین علوی

دانشجوی کارشناسی ارشد. گروه مهندسی آبخیزداری. دانشکده منابع طبیعی. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری. مازندران، ساری

کریم سلیمانی

استاد گروه مهندسی آبخیزداری, دانشکده منابع طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران. ساری. ایران

فاطمه شکریان

استادیار گروه مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، مازندران، ساری

اسماعیل مختارپور

معاون فنی و آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی استان مازندران-ساری ایران