شناسایی نابسامانی های کد به کمک مهندسی معکوس مدل رانده

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 52

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ITCC06_057

تاریخ نمایه سازی: 3 آبان 1402

چکیده مقاله:

نابسامانی کد ضعف هایی در طراحی هستند که باعث ایجاد مشکل در کد منبع می شوند و باعث کاهش کیفیت کد،کند شدن پردازش و مانع نگهداری، توسعه و تکامل برنامه میشود. درصورتیکه نابسامانی کد برطرف نشود، ریسک ایجاداشکال در کد را در آینده افزایش میدهد. بنابراین، شناسایی این نابسامانی ها برای بهبود کیفیت نرمافزار و کاهش هزینه هااز اهمیت برخوردار است. از آنجاییکه تحلیل مدل نسبت به تحلیل کد ساده تر بوده و نابسامانی کد، مربوط به اشتباهاتزمان طراحی است، یک راهکار مناسب، استفاده از مهندسی معکوس مدل رانده است. به کمک ابزار مهندسی معکوسModisco ، در محیط Eclipse مدلی از کد استخراج کرده و سپس، مدل به دست آمده را با استفاده از تبدیل مدل به مدلنابسامانی ترجمه می کنیم. مدل نابسامانی اطلاعات و ویژگی هایی از کد را که مرتبط با نابسامانی هستند، ذخیره میکند.بدین منظور مدل ها باید طبق قوانین مشخصی ساخته شوند، به این قوانین فرا مدل گفته می شود. ما در این مقاله فرامدلیبرای شناسایی نابسامانی کد ارائه میکنیم که امکان تشخیص ۱۱ تعداد نابسامانی را در کد جاوا فراهم می کند.

نویسندگان

نسرین مقصودی شقاقی

دانشجوی کارشناسی ارشد نرمافزار، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد

لیلا صمیمی دهکردی

استادیار، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد

عباس حری

استادیار، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد