بهینه سازی الگوریتم SPARK جهت تهیه نقشه کاربری اراضی از تصاویر ماهواره ای

محل انتشار: همایش ژئوماتیک 83
سال انتشار: 1383
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,858

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

GEO83_55

تاریخ نمایه سازی: 4 آبان 1384

چکیده مقاله:

الگوریتم SPARK یک الگوریتم طبقه بندی مفهومی 1 است، که به منظور استخراج کلاس های کاربری اراضی(Land Use) پیشنهاد گردیده است (Barnsley, ( 1996این الگوریتم بر خلاف اکثر روش های .طبقه بندی تصاویر ماهواره ای، علاوه بر استفاده از اطلاعات طیفی مربوط به تصویر ماهواره ای، اطلاعات مکانی و نوع همسایگی پیکسلها را نیز در طبقه بندی لحاظ می نماید در این الگوریتم بر اساس نوع همسایگی های محاسبه شده در پنجره های مورد استفاده، نسبت به طبقه بندی هر پیکسل اقدام می شود . با توجه به آنکه تعیین اندازه پنجره بهینه جهت استخراج تمامی کلاس ها بسیار مهم و مؤثر می باشد، در این تحقیق تأثیر اندازه پنجره مورد استفاده در دقت طبقه بن دی حاصله مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج حاصل نشان می دهند که استفاده از اطلاعات مکانی پنجره با اندازه ثابت، اطلاعات کاربری مورد نظر را به خوبی استخراج نمی نماید .به منظور رفع مشکل مذکور، در این تحقیق الگوریتمSPARK مبتنی بر ترکیب پنجره ها(KC-SPARK) 2 ارائه و مورد بررسی قرار گرفت . نتایج حاصل از اجرای این الگوریتم نشان می دهد که الگوریتمKC- SPARK دارای توانایی استخراج کلاسهای مختلف کاربری بوده و دقت طبقه بندی این الگوریتم، از طبقه ، مبتنی بر پنجره ثابت، بالاتر می باشد . به ط وریکه بر خلاف الگوریتم SPARK بندی با استفاده از الگوریتم که در طبقه بندی با هر پنجره، کلاس یا کلاس های خاصی با دقت بالاتری (SPARK) مبتنی بر پنجره ثابت طبقه بندی می شوند

کلیدواژه ها:

نویسندگان

عباس علیمحمدی

عضو هیئت علمی گروه سنجش از دور وGISدانشگاه تربیت مدرس

مهران شیرکوند

کارشناس ارشد سنجش از دور دانشگاه شهید بهشتی تهران