تهیه نقشه تراکم جنگل با استفاده از فن آوری سنجش از دور

محل انتشار: همایش ژئوماتیک 83
سال انتشار: 1383
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,668

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

GEO83_54

تاریخ نمایه سازی: 4 آبان 1384

چکیده مقاله:

یکی از پارامترهای مهم برای مدیریت بهینه جنگل ها تراکم جنگل می باشد. تصاویر ماهواره ای قابلیت تهیه این نقشه ها را دارند.طبقه بندی یکی از بهترین و در عین حال کاملترین روش معمول سنجش از دور، برای استخراج اطلاعات از تصاویر ماهواره ای می باشد.انتخاب نمونه های تعلیمی مناسب و نماینده کلاسهای طیفی، اساس این روشها و تصمیم گیریهای بعدی را تشکیل می دهد که بایستی طوری انتخاب گردند که حداکثر تفکیک پذیری را از هم داشته باشند تشابه بازتاب طیفی خاک و پوشش جنگلی بویژه در جنگلهای تنک ونیمه انبوه که بازتاب زمینه زیاد است، باعث می شود که نمونه های تعلیمی طیفی کلاسها، به میزان زیادی همپوشانی داشته و در نتیجه غلط طبقه بندی شوند. نتایج کارهای انجام شده نشان می دهد که همپوشانی طیفی کلاسها باعث طبقه بندی غلط پیکسل ها و کاهش دقت شده و علت اصلی آن هم تداخل طیفی خاک و زمینه با پوشش جنگلی به ویژه در کلاسهای با تراکم کم می باشد. بدین منظور روش مدل مبنایی تحت نام مدلتراکم جنگل پیشنهاد می شود که این مدل با استفاده از چهار اندکس خاک، سایه، پوشش گیاهی و اندکس حرارتی، تراکم جنگل را محاسبه می کند. در این تحقیق با استفاده از این مدل، با استفاده از تصاویر+ETM ماهواره لندست به تاریخ ۷ آگوست ۲۰۰۲ میلادی نقشة تراکم ۰برای منطقه ای از جنگلهای کشور واقع در استان گیلان با دقت کلی ۸۳ درصد و ضریب کاپای / ۷۸تهیه شد که بیانگر نتایج بهتر نسبت بهسایر روشها میباشد

نویسندگان

موسی ساعی

کارشناس ارشد مهندسی ژئوماتیک _ سنجش از دور دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طو

علی اکبر آبکار

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری