شاخصهای ارزیابی مدیریت بخش انرژی

سال انتشار: 1380
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,874

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NEC03_034

تاریخ نمایه سازی: 16 مهر 1385

چکیده مقاله:

در حال حاضر انرژی ابزاری سیاسی، اقتصادی و استراتژیک است. امنیت کشورهای جهان نیز در گرو دسترسی مطمئن به انرژی است. انرژی همچنین در توسعه پایدار کشورها نقش مهمی دارد. با توجه به اهمیت بخش انرژی، لزوم حفظ محیط زیست انسان و استفاده بهتر از انرژی، لازم است عملکرد بخش انرژی به گونه‎ای اصولی، دقیق و مداوم مورد ارزیابی قرار گیرد. از این رو شناخت و معرفی یک روش علمی و جامع جهت ارزیابی عملکرد مدیریت بخش انرژی به نحوی که ویژگیهای فردی و اعمال نظرهای شخصی در نتیجه ارزیابی تأثیر نداشته باشد از اهمیت ویژه‎ای برخوردار است. چنین روشهایی تا به حال معرفی نشده و یا مورد استفاده قرار نگرفته است. بدیهی است ارزیابی عملکرد مدیریت بخش انرژی نیاز به تعریف شاخصهایی دارد که تمامی ویژگیهای مهم بخش انرژی را دربر گیرد. همچنین اطلاعات مورد نیاز محاسبه شاخصها به آسانی و با هزینه کم قابل دسترسی باشد. برای ارزیابی مدیریت بخش انرژی و نیز سایر بخش‎ها ضروری است نظام ارزیابی عملکرد ایجاد شود. آسیب شناسی وضع موجود و شناسایی نقاط قوت و ضعف هر بخش به کمک ارزیابی امکان پذیر است. در ایران رشد مصرف انرژی بیشتر مربوط به بخشهای خانگی، تجاری و خدمات است. بازده انرژی نیز پایین‎تر از حد مطلوب است. بر اساس نتایج ارزیابی می‎توان به اهدافی چون کاهش نقاط ضعف و نیز استفاده بهتر از منابع انرژی دست یافت.

نویسندگان

سید فتح الله صدری زاده

شرکت جنرال مکانیک