استراتژی بهینه خردهفروش در بازار برق با حضور منابع پاسخگویی بار و خودروهای برقده

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,114

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PSC27_164

تاریخ نمایه سازی: 19 دی 1391

چکیده مقاله:

ایجاد بازار رقابتی در صنعت برق موجب بهبود بازدهی سیستم قدرت و مشارکت فعال همه بازیگران بازار می- شود. نقش کلیدی خرده فروش در بازار، خرید انرژی از بازار عمده فروشی و فروش آن به سایر مشترکین در بازارخرده فروشی میباشد. در سالهای اخیر تحقیقات گستردهای در رابطه با مشارکت خودروهای برقده و بارهای پاسخگو در بازار برق صورت گرفته است. لذا در این مقاله فرض بر این است که خرده فروش برای تأمین بار مشترکین و به منظور بیشینه کردن سود خود، علاوه بر خرید انرژی از شبکه بالادست، میتواند از نهادهای گردآورنده خودروهای برقده و نهادهای گردآورنده بار(عرضهکنندگان برنامههای پاسخگویی بار) نیز استفاده نماید. مدل پیشنهادی یک مسئله بهینه سازی غیر خطی است که در آن قیود مربوط به نهادهای گردآورنده خودروهای برقده و بار به طور مجزا در نظر گرفته شدهاست. نهایتاً مدل ارائه شده به کمک دادههای بازار اسپانیا در سال 2002 پیادهسازی شده و نتایج بدست آمده بررسی شده است. نتایج حاصل، بیانگر تأثیر بسیار زیادمنابع پاسخگویی بار و ذخیره سازها در بهبود سود موردانتظار خردهفروش است.

کلیدواژه ها:

بازار رقابتی انرژی ، برنامههای پاسخگویی بار ، خرده فروش بازار عرضه کنندگانDRخودروهای برقده V2G)

نویسندگان

احسان حیدریان فروشانی

دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

حمیدرضا آراسته

دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

محسن پارسامقدم

دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر