بررسی اثر تعداد و نحوه آرایش میراگرهای جرمی در پاسخ به تغییر مکان سازه ۱۲ طبقه بتنی

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 122

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ENGGCONF10_109

تاریخ نمایه سازی: 18 مهر 1402

چکیده مقاله:

در سالهای اخیر ساختارهای محافظ جدیدی ارائه شده که هر یک به نوعی بار زمین لرزه موثروارد بر ساختمان را کاهش میدهند و همچنین درحد امکان ساختمان را میرا میسازند که از آن جمله میتوان دمپر را نام برد. در این تحقیق اثر تعداد بهینه میراگرهای جرمی تنظیم شده (TMD) و نحوه قرارگیری آنها در طبقات یک قاب بررسی شده است ، به این صورت که با قرار دادن این میراگرها در طبقات مختلف سازه و با تغییر تعداد میراگرها و همچنین نحوه چینش آنها به صورت سری و موازی و همچنین با جابجایی محل قرارگیری میراگر در طبقات، پاسخ تغییر مکان سازه تحقیق گردید تا اثر این پارامترها بر رفتار یک قاب خمشی مورد بررسی قرار گیرد. در همین جهت یک قاب بتنی دو دهانه ۱۲ طبقه در نرم افزار ETABS مدلسازی شده است و میراگر جرمی تنظیم شده به آن در چند حالت مختلف و با تعداد مختلف اختصاص یافته است. سپس بررسی چند پارامتر تاثیر گذار در رفتار مدلها انجام شده است که طبق نتایج بدست آمده، نحوه ی قرار گیری میراگر جرمی در سازه به صورت موازی و سری، مشاهده گردید که قرار گرفتن میراگر های جرمی به صورت موازی در سازه در مقایسه با حالت سری از عملکرد بهتری برخوردار بوده است.

نویسندگان

رضا استیری

دانشجوی کارشناسی ارشد عمران - سازه دانشگاه حکیم سبزواری

حسین شاد

دکتری سازه - زلزله ، عضو هیئت علمی گروه عمران دانشگاه حکیم سبزواری