گزارش اولیه از مرجان های قزلین ایران در برش زلدوکوه های ازبک کوه،شرق ایران مرکزی

سال انتشار: 1387
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 112

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SGSI12_146

تاریخ نمایه سازی: 18 مهر 1402

چکیده مقاله:

کوه های ازبک کوه، در شمالی ترین بخش بلوک طبس ، ازخرد قاره ایران مرکزی قرار گرفته . اند بخش قاعده ایسازند جمال در برش زلدو به دیرینگی آشکوب قزلین است. مطالعه مرجان های (روگوزا) قاعده سازندجمال دراین برش منجر به شناسایی یک جنس و سه گونه برای اولین بار در قزلین ایران شده است. این مرجان ها درسنگ های کربونیفربالایی پرمین ازبک کوه از فراوانی زیاد و تنوع کمی برخوردارند. حضورجنسPseudozaphrentoides که شاخص پنسیلوانین پسین بوده و در شرایط سخت پالئواکولوژیکی نیز مقاوم است و نبود سایر جنس های مرجانی حکایت از نوسانات دمای آب در مرز قزلین-آسلین در این ناحیه دارد. مطالعهحاضر نشان می دهد که پس از ۲ دوره پیدایش محیط مناسب برای زیست مرجان ها، تغییرات شدید محیطیباعث عدم حضور سایر مرجان ها شده که پیدایش یک پلتفرم کربناته محدود را پیشنهاد می کند

نویسندگان

مهدی بادپا

دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشگاه فردوسی مشهد

علیرضا عاشوری

دانشگاه فردوسی مشهد،قطب فسیل شناسی

کاوه خاکسار

مرکزآموزش عالی امام خمینی وزارت جهادکشاورزی