اثر روشهای عصاره گیری در اندازه گیری شوری خاک

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 134

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCOCA07_194

تاریخ نمایه سازی: 18 مهر 1402

چکیده مقاله:

عصاره گل اشباع یا عصاره نسبت ۱:۱ خاک به آب معمولا در زمینه ارزیابی شوری خاک در آزمایشگاه استفاده می شود. ارتباط بین هدایت الکتریکی (EC) وسایر آنالیت ها در این روشها به خوبی مستند نشده است . این مطالعه به منظور بررسی بیشتر این روابط با استفاده از طیف گستردهای از خاکها انجام شده است . عصاره گیری از گل اشباع (SP) و نسبت ۱:۱ خاک به آب (۱:۱) از نمونه های خاک نمونه برداری شده حوزه سه شهرستان اردبیل ، میانه و تبریز انجام شد و تجزیه برای EC، کاتیونهای اصلی (Na+, K+, Mg۲+, Ca۲+) و آنیونهای عمده (Cl-, NO۳-, SO۴۲-) انجام گرفت . رابطه همه آنالیت ها برای هر دو روش با استفاده از رگرسیون خطی انجام شد. به طور کلی ، آنالیت ها برای عصاره ۱:۱ خاک به آب و عصاره گل اشباع بسیار مرتبط بود، اما آنها تحت تاثیر بافت خاک (گروه های ریز و درشت بافت ) و بار یونی (تک ظرفیتی در مقابل دو ظرفیتی ) بودند. یافته های حاصل از این مطالعه می تواند در به حداقل رساندن زمان و هزینه تجزیه ها با امکان تبدیل دقیق نتایج تجزیه عصاره ۱:۱ به عصاره گل اشباع با توجه به سختی ها و هزینه های عصاره گیری گل اشباع مورد استفاده قرار بگیرد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

محمد انوار

دانشجوی دکتری و دانش آموخته کارشناس ارشد شیمی و حاصلخیزی خاک، کارشناس مسئول آزمایشگاه مرکزی دانشگاه محقق اردبیلی

ناصر نظری

استادیار، مدیریت منابع خاک- پیدایش، رده بندی و ارزیابی اراضی، گروه علوم خاک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

فرشته نوراللهی

دانش آموخته دکتری مدیریت علفهای هرز و عضو بنیاد پژوهشگران مدعو دانشگاه محقق اردبیلی، رئیس اداره ترویج سازمان جهادکشاورزی استان اردبیل

جبرائیل باقری

هنرآموز و دانش آموخته مهندسی کشاورزی هنرستان کشاورزی تبریز