آنالیز فیتوشیمیایی عصاره هبدروالکلی گیاه گاوزیره

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 196

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BSCONF10_141

تاریخ نمایه سازی: 15 مهر 1402

چکیده مقاله:

امروزه گیاهان دارویی به عنوان نوآوری های زیستی در عرصه پزشکی جایگزینی شایسته برای داروهای شیمیایی هستند. از این روهدف از پژوهش حاضر غربالگری فیتوشیمیایی عصاره هیدروالکلی گیاه گاوزیره است. بدین منظور. جهت تهیه عصاره از روشمایکروویو استفاده گردید. سپس به منظور شناسایی ترکیبات فیتوشیمیایی موجود در عصاره از روش (Treas and Evans)استفاده شد. غربالگری فیتوشیمیایی عصاره حضور متابولیت های ثانویه از قبیل (فلاونوئیدها ترپنوئیدها، کومارین ها، کاردیاکگلیکوزیدها، تانن ها، فنول ها، کینون ها و ساپونین ها) را تائید کرد. بر اساس نتایج متابولیت های ثانویه موجود در گیاه گاوزیره، دارایفعالیت زیستی قابل توجهی بوده که می توان در آینده از آن ها در صنایع داروسازی استفاده نمود.

نویسندگان

شهاب اوجانی

گروه شیمی و شیمی دارویی. دانشگاه آزاداسلامی واحد تنکاین. تنکاین. ایران

ناصر منتظری

گروه شیمی و شیمی دارویی. دانشگاه آزاداسلامی واحد تنکاین. تنکاین. ایران

مسعود محمدی زیدی

گروه شیمی و شیمی دارویی. دانشگاه آزاداسلامی واحد تنکاین. تنکاین. ایران

مسعود قانع

گروه میکروبیولوژی دانشگاه آزاداسلامی، واحد تنکاین. تنکاین. ایران