حکمت عدد در عرفان و معماری ایرانی-اسلامی با نگاهی تطبیقی به کهن الگوی اعداد

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 103

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

COSDA01_116

تاریخ نمایه سازی: 1 مهر 1402

چکیده مقاله:

معمار در طراحی، همزمان به دو موضوع هندسه و محاسبات عددی میاندیشد و اشکال ایجاد شده توسط وی باید با استفاده از اعداد، اندازه گیریشده تا قابلیت اجرا داشته باشد. در معماری اسلامی، معمار با تکیه بر هندسه تابع اصول فراطبیعی و معتقد به تقدس در معماری بوده و اثر دارای زبان نمادینبا ویژگیهای روحانی است. در این پژوهش، نمادهای واجد معنی ناشی از بینش معمار و سازنده بررسی گردیده و با بکارگیری مفاهیم و رویکردهای تطبیقی،نقش اعداد در معماری ایرانی اسلامی تحلیل شدهاست. برای معماران مسلمان، انتقال پیام های اسلامی بسیار مهم است، زیرا آنان در ساخت کلیه بناها اعم ازکاخ، مسجد و خانه، از آموزههای اسلام بهره میجویند. کهن الگوها انگاره های یکسان و مشترک در ذهن و ضمیر ناخودآگاه بشر هستند که خود را درهر عصر به شکل باورهای رایج آن دوره نشان میدهد و بازشناسی آنها میتواند شناخت ما را درباره جریانهای عمیق فرهنگی و مذهبی دردوره های تاریخی افزایش دهد. یونگ از کهن الگوهای متعددی نام می برد و هر یک از آنها را به تنهایی و در پیوند کلی روان جمعی به شمار می آورد.در این پژوهش حکمت عدد در عرفان و معماری ایرانی اسلامی با نگاهی تطبیقی به کهن الگوی اعداد بررسی شده و میتوان نتیجه گرفت هدف معماریایرانی اسلامی قرب الهی بوده و رسالت معمار در این بوده که انسان را متوجه معنا و عالم بالا کند و هنر با تلطیف روح، هواهای نفسانی را در وجود او مهارنماید و کمالجویی و توجه به عالم ماوراء را در انسان پرورش دهد.

نویسندگان

محمدرضا غلامی کچلک

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی رشت

مینو خاکپور

دکتری معماری، استادیار موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی