جایگاه و اهداف سرای محلات شهرداریها در توسعه اجتماعی

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 62

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NTECSU01_188

تاریخ نمایه سازی: 31 شهریور 1402

چکیده مقاله:

تجربه سالیان اخیر به خوبی نشان داده است که شهرداریها در خط اول تحولات اجتماعی و اقتصادی ملی قرار دارند. این نقش بیش از آنکه ناشی از توسعه شهرنشینی باشد از آنجا گسترش یافته که بطور کلی مدیریت شهری قالب اجرائی مدیریت ملی را یافته و با کنش های گوناگون خود بعنوان یکی از مهمترین واسطه میان مردم و دولت عمل می کنند بطور کلی شهرداریها در اهداف طرح آمایش سرزمین در رابطه با جامعه شهری عمل می کنند. اگر مدیران شهرداری مسئولیت پذیر بوده و انضباط مالی وجود داشته باشد و تمام امور شهرداری به نوعی شفاف شود، قطعا اعتماد مردم و به تبع سرمایه اجتماعی افزایش مییابد و همین امر موجب تسهیل پیشبرد امور شهری می شود. این بیاعتمادی در سطح میانی اهمیت بیشتری می یابد، به طوری که احتمالا موجب تعارض بین گروهی شده که جنبهی محلی و منطقه ای داشته ولی در کوتاه مدت عمومیت نخواهد یافت (محمدیان و وهاب زاده، ۱۳۵ ۱۳۹۱). هنگامی که مدیران و کارگزاران امور در سازمان های دولتی مورد اعتماد شهروندان باشند، میتوانند از مهارت ها و آزادی عمل و استقلال خود برای افزایش کارایی و اثربخشی سازمانی استفادهی منعطف تری کنند. چرا که با دخالت مردم در انجام طرح ها از یک سو مردم در سود و زیان طرح ها شریک میشوند و همین عاملی برای بالارفتن تعهد و مسئولیتپذیری در افراد می شود و از سوی دیگر افزایش مشارکت مردم، دستگاه های عریض و طویل دولت که بخش عمده درآمدها را به خود اختصاص داده، را محدود کند و با واگذاری مسئولیت ها به مردم امکان رشد و تحول آنها را فراهم می کند(مهندسین مشاور شارمند، ۱۳۸۷). تمرکز روزافزون افراد در نواحی شهری و رشد سریع شهرنشینی ناشی از مهاجرت و همچنین افزایش طبیعی جمعیت شهر، مشکلاتی را در ارائه خدمات مناسب با میزان افزایش جمعیت شهری به وجود می آورد. در این رابطه نقش مدیران شهری کاردان در قالب یک نهاد مدیریتی فراگیر و کارآمد در رفع مشکلات و نیازهای روزافزون شهروندان ضرورت پیدا می کند تا نهایتا دستیابی به توسعه انسانی پایدار در شهر میسر گردد.

نویسندگان

محمدیوسف پورگراکونی

کارشناس ارشد آموزش و ترویج کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار