بررسی تاثیر مداخله آموزشی بر آگاهی، نگرش و عملکرد زنان خانه دار روستای دستجا در زمینه بازیافت زباله در سال ۱۳۹۹

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 77

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_HSR-19-3_010

تاریخ نمایه سازی: 30 شهریور 1402

چکیده مقاله:

مقدمه: افزایش آگاهی و سپس فرهنگ سازی در حوزه مدیریت پسماند، می تواند راهگشای این مساله مهم زیست محیطی باشد. هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین تاثیر مداخله آموزشی بر آگاهی، نگرش و عملکرد (Knowledge, Attitude and Practice یا KAP) زنان خانه دار روستای دستجا از توابع استان اصفهان در زمینه بازیافت در سال ۱۴۰۰ بود. روش ها: در این مطالعه توصیفی- مداخله ای که به روش مقطعی انجام شد، ۶۰ زن خانه دار به روش تصادفی منظم انتخاب شدند و پرسش نامه KAP نسبت به بازیافت را تکمیل نمودند. سپس به گروه آزمون، آموزش های مرتبط با بازیافت شامل سه جلسه ۴۰ دقیقه ای حضوری و یک ساعت آموزش مجازی ارایه و پس از دو ماه مجدد پرسش نامه تکمیل گردید. داده ها با استفاده از آزمون های One-way ANOVA، Independent t و همبستگی Pearson مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: میانگین سنی زنان مورد بررسی در گروه های آزمون و شاهد به ترتیب ۶/۹ ± ۹/۳۴ و ۲/۹ ± ۴۶/۳۶ سال بود. پس از مداخله آموزشی، میزان تغییر سطح آگاهی در گروه های ضعیف، متوسط و خوب به ترتیب ۶۹/۳۴-، ۷۲/۷+ و ۹۷/۲۶+ درصد بود. همچنین، میزان تغییر نمرات نگرش در گروه های ضعیف، متوسط و خوب به ترتیب ۲۹/۱۱-، ۳۳/۱۲- و ۶۲/۲۳+ درصد گزارش گردید. در بخش عملکرد نیز در گروه های ضعیف، متوسط و خوب به ترتیب ۹۸/۱۹-، ۹۹/۹- و ۰۶/۳۰+ درصد تغییر در نمرات مشاهده شد. نتیجه گیری: با توجه به بهبود قابل توجه KAP زنان خانه دار دهستان دستجا پس از آموزش، با فراگیر نمودن آموزش ها ضمن همکاری و هماهنگی با شورا و دهیاری روستاها در جهت توسعه بازیافت در مناطق روستایی، می توان نتایج خوبی به دست آورد.

نویسندگان

یداله حاجی حیدری

MSc Student, Student Research Committee AND Department of Health Education and Promotion, School of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

سیده مریم شرفی

PhD in Medical Biotechnology, Environment Research Center, Research Institute for Primordial Prevention of Non-communicable Disease, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

امیرحسین نافذ

Assistant Professor, Department of Environmental Health Engineering, School of Health AND Environment Research Center, Research Institute for Primordial Prevention of Non-communicable Disease, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • Khayamabshi E. Current status of waste management in Iran and ...
 • Almasi A, Mohammadi M, Azizi A, Berizi Z, Shamsi K, ...
 • Abin B. A correlative study to assess the knowledge and ...
 • Abbasi A, Araban M, Heidari Z, Alidosti M, Zamani-Alavijeh F. ...
 • Lubis R. Housewives' knowledge and practices of household waste recycling ...
 • Ari E, Yilmaz V. A proposed structural model for housewives' ...
 • Abbasi A, Araban M, Heidari Z, Alidosti M, Zamani-Alavijeh F. ...
 • Raimi MO, Bilewu OO, Adio ZO, Halimat A. Women Contributions ...
 • Zand AD, Heir AV, Tabrizi AM. Investigation of knowledge, attitude, ...
 • Gravand A, Zamani-Alavijeh F, Hassanzadeh A, Pourzamani H. The survey ...
 • Hajizadeh Y, Kiani Feizabadi G, Rezaee A, Sadeghi H, Fadaei ...
 • Babaei AA, Alavi N, Goudarzi G, Teymouri P, Ahmadi K, ...
 • Hosseini SK, Mohammadi Zeidi E, Jamali HA. The effect of ...
 • El-Sayed Y, Marzouk S, Mahmoud T, Mohamed N. Effectiveness of ...
 • Karimi J, Sadeghi M, Fadaie E, Mehdinejad MH. The effect ...
 • Heydari E, Solhi M, Janani L, Farzadkia M. Determinants of ...
 • Luthra A. Housewives and maids: The labor of household recycling ...
 • Bahrami M, Karami M, Shorgashti S, Tahmasbizadeh M. The knowledge ...
 • Ghanbari R, Mousazadeh M, Naghdali Z, Moussavi SP, Soheyli MM, ...
 • Sadeghi S, Asadi ZS, Rakhshani T, Mohammadi MJ, Azadi NA. ...
 • Wang H, Liu X, Wang N, Zhang K, Wang F, ...
 • Arain AL, Pummill R, Adu-Brimpong J, Becker S, Green M, ...
 • Dave J, Babel S. Awareness Generation among Rural Women for ...
 • Hassan LAA, Elsehry NKM. Knowledge, self-reported practices, and believes of ...
 • Pei Lin Y, Ab Ghafar N, Adam M, Goh HC. ...
 • Zhang Y, Wang G, Zhang Q, Ji Y, Xu H. ...
 • Knickmeyer D. Social factors influencing household waste separation: A literature ...
 • Yakob H, Abd Rauf NRA, Abdullah YA, Hoon Leh OL. ...
 • Khayamabshi E. Current status of waste management in Iran and ...
 • Almasi A, Mohammadi M, Azizi A, Berizi Z, Shamsi K, ...
 • Abin B. A correlative study to assess the knowledge and ...
 • Abbasi A, Araban M, Heidari Z, Alidosti M, Zamani-Alavijeh F. ...
 • Lubis R. Housewives' knowledge and practices of household waste recycling ...
 • Ari E, Yilmaz V. A proposed structural model for housewives' ...
 • Abbasi A, Araban M, Heidari Z, Alidosti M, Zamani-Alavijeh F. ...
 • Raimi MO, Bilewu OO, Adio ZO, Halimat A. Women Contributions ...
 • Zand AD, Heir AV, Tabrizi AM. Investigation of knowledge, attitude, ...
 • Gravand A, Zamani-Alavijeh F, Hassanzadeh A, Pourzamani H. The survey ...
 • Hajizadeh Y, Kiani Feizabadi G, Rezaee A, Sadeghi H, Fadaei ...
 • Babaei AA, Alavi N, Goudarzi G, Teymouri P, Ahmadi K, ...
 • Hosseini SK, Mohammadi Zeidi E, Jamali HA. The effect of ...
 • El-Sayed Y, Marzouk S, Mahmoud T, Mohamed N. Effectiveness of ...
 • Karimi J, Sadeghi M, Fadaie E, Mehdinejad MH. The effect ...
 • Heydari E, Solhi M, Janani L, Farzadkia M. Determinants of ...
 • Luthra A. Housewives and maids: The labor of household recycling ...
 • Bahrami M, Karami M, Shorgashti S, Tahmasbizadeh M. The knowledge ...
 • Ghanbari R, Mousazadeh M, Naghdali Z, Moussavi SP, Soheyli MM, ...
 • Sadeghi S, Asadi ZS, Rakhshani T, Mohammadi MJ, Azadi NA. ...
 • Wang H, Liu X, Wang N, Zhang K, Wang F, ...
 • Arain AL, Pummill R, Adu-Brimpong J, Becker S, Green M, ...
 • Dave J, Babel S. Awareness Generation among Rural Women for ...
 • Hassan LAA, Elsehry NKM. Knowledge, self-reported practices, and believes of ...
 • Pei Lin Y, Ab Ghafar N, Adam M, Goh HC. ...
 • Zhang Y, Wang G, Zhang Q, Ji Y, Xu H. ...
 • Knickmeyer D. Social factors influencing household waste separation: A literature ...
 • Yakob H, Abd Rauf NRA, Abdullah YA, Hoon Leh OL. ...
 • نمایش کامل مراجع