نقش عکاسی مستند اجتماعی در بازتاب آسیب های اجتماعی و روانی پس از جنگ با تاکید بر برخی ازآرای لوکاچ و هاوزر(مطالعه موردی: عکس های مهدی منعم از قربانیان جنگ )

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 121

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PSYSCONF02_013

تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1402

چکیده مقاله:

در خصوص نقش عکاسی مستند اجتماعی در بازتاب آسیب های اجتماعی ووانی ر جانبازان و قربانیان جنگ ، مطالعات کمی صورت گرفته است . هدف مقاله ی حاضر، مطالعه ی رابطه ی عکاسی مستند اجتماعی در بازتاب آسیب های اجتماعی و روانی قربانیان جنگ ، بر اساس عکس های منعم از قربانیان جنگ و با استفاده از برخی آرای لوکاچ و هاوزر می باشد. روش یق تحق این پژوهش کیفی ، توصیفی - تحلیلی است . بررسی ها نشان می دهد که عکاس با استفاده از شیوههایی نظیر حذف و پوشاندن چهره، انتخاب کادر کلوز آپ و غیره آسیب های جسمی و روانی قربانیان را در عکس هایی با سویه ی رئالیستی و انتقادی ارایه داد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

حسن رجبی نژادمقدم پاپکیاده

استاد یار گروه عکاسی ، دانشکده هنرهای تجسمی ، دانشگاه هنر اصفهان