اثربخشی معنویت درمانی بر حس امیدواری جوانان بازمانده از تحصیل شهرستان بابل

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 178

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SHCONF08_234

تاریخ نمایه سازی: 11 شهریور 1402

چکیده مقاله:

روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی (پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل) است. جامعه آماری پژوهش را کلیه جوانانبازمانده از تحصیل شهرستان بابل که در محدوده سنی ۱۸ تا ۳۵ سال می باشد. جامعه آماری این پژوهش ۴۰۰ نفر جوانان بازمانده ازتحصیل که از بین آنها تعداد ۳۰ نفر (در دو گروه آزمایش و کنترل ۱۵ نفری) به عنوان نمونه به روش نمونه گیری تصادفی سادهانتخاب شد. ابزار جمع آوری داده های این پژوهش، پرسشنامه حس امیدواری اشنایدر (۱۹۹۱) می باشد. یافته های پژوهش نشان داده کهمعنویت درمانی بر حس امیدواری جوانان بازمانده از تحصیل شهرستان بابل اثربخش بود.

کلیدواژه ها:

معنویت درمانی ، حس امیدواری ، جوانان بازمانده از تحصیل

نویسندگان

سیدحامد میرطالب بابلی

دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی، موسسه آموزش عالی پارسا

محمدجواد رنجبر

دکتری روانشناسی، مدرس گروه روانشناسی موسسه آموزش عالی پارسا

شعبانعلی باقریان

دکتری روانشناسی تربیتی موسسه آموزش عالی پارسا