بررسی تاثیر کمیته حسابرسی بر ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و خلق ارزش برای سهامداران

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 143

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ITFME01_045

تاریخ نمایه سازی: 9 شهریور 1402

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر کمیته حسابرسی بر ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و خلق ارزش برای سهامداران میباشد. از جهت روش استنتاج، این تحقیق از نوع توصیفی - تحلیلی میباشد. تحقیق توصیفی آنچه را که هست بدون دخل و تصرف توصیف و تفسیر می کند. این نوع از تحقیق شامل جمع آوری اطلاعات به منظور آزمون فرضیه یا پاسخ به سوالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع موردمطالعه میباشد. برای این مهم جامعه آماری تحقیق، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۸) ۱۳۹۵ -۱۳۸۸ سال) است که شرایط لازم را داشته باشد. بنا به محدودیتهای تعریف شده در تحقیق شرکتهای حائز شرایط ۱۲۰ شرکت و ۹۶۰ سال- مشاهده جمع آوری گردید. پس از جمع آوری اطلاعات داده ها و ارقام با برنامه ایویوز تحلیل شد؛ نتیجه آزمون فرضیه اول پژوهش نشان داد کیفیت گزارشگری مالی بر خلق ارزش سهامداران تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین استقلال کمیته حسابرسی و تخصص اعضای کمیته حسابرسی بر ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و خلق ارزش سهامداران اثر تقویت کننده دارد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

مهران معصومی کیان

کارشناسی ارشد حسابداری

آرزو یگانه

کارشناسی ارشد حسابداری