امکان سنجی نظارت پذیری مصوبات موسسات عمومی غیردولتی در دیوان عدالت اداری

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 34

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JPIR-13-52_019

تاریخ نمایه سازی: 5 شهریور 1402

چکیده مقاله:

نظارت قضایی نسبت به سازمان ها و مقامات عمومی ازجمله شاخصه های نظام مردم سالار به شمار می آیند. بامراجعه به اصول قانون اساسی از جمله اصل۱۷۳ مرز صلاحیت دادگاه های دادگستری ودیوان عدالت اداری تاحدودی قابل تشخیص است. نوع تحقیق در این مقاله بنیادی کاربردی بوده؛ بنابراین ارائه ضوابطی جهت تشخیص دعاوی قابل طرح در دیوان کاری مفید خواهد بود. سوال اصلی این مقاله این است که در عملکرد دیوان عدالت اداری مبانی رسیدگی به مصوبات نهادهای عمومی غیردولتی  چه بوده و چه آثارحقوقی دارد؟ فرضیه ای که برای سئوال مقاله عنوان شده این است که دیوان عدالت اداری صلاحیت نسبی رسیدگی بر مصوبات نهادهای عمومی غیردولتی را دارد. بررسی صلاحیت دیوان در حمایت قضایی از شهروندان در مقابل تصمیمات و اقدامات اداره عمومی و بررسی مصوبات موسسات غیردولتی و ابطال قواعد مغایر با قانون و شرع را میتوان از اهداف تحقیق برشمرد و به دوگانگی رویه ای در مورد صلاحیت یا عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری پاسخ داد.

کلیدواژه ها:

نظارت قضایی ، صلاحیت دیوان عدالت اداری ، قانون اساسی ، حاکمیت قانون

نویسندگان

محمد نادری فرد

دانشجوی دکترای حقوق عمومی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

محمدرضا مجتهدی

استاد گروه حقوق و علوم اجتماعی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران: نویسنده مسئول mojtehedi۲۰۰۴@yahoo.ir

ابوالفضل رنجبری

استادیار گروه حقوق و علوم اجتماعی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران