بررسی فیلوژنتیک برخی گونه های Puccinia بر اساس نشانگر ITS

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 118

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AGRICULTURE07_042

تاریخ نمایه سازی: 30 مرداد 1402

چکیده مقاله:

قارچ های جنس Puccinia مهمترین عامل بیماری های زنگ در گیاهان مختلف میب اشند. درک روابطفیلوژنتیکی در میان گونه های Puccinia برای مدیریت موثر بیمار ی و توسعه استراتژی های کنترل هدفمند بسیارمهم است. در این مطالعه، یک بررسی فیلوژنت یکی از برخی گونه های جنس Puccinia با استفاده از نشانگرInternal Transcribed Spacer (ITS) انجام شد. به این منظور، توالی ۱۸ ایزوله از ۶ گونه Puccinia ازپایگاه داده NCBI انتخاب شد. ا ین توالی ها با استفاده از نرم افزار MEGA۱۱ ، Align و سپس با روشMaximum Likelihood و بوت استرپ ۳۰۰ ، درخت فیلوژنی آن ترسیم شد. با بررسی درخت فیلوژنی بهنکات متعددی می توان پی برد، از جمله میتوان به تشابه بالای ژنتیکی گونه P. Persistens با گونه P. triticina (عامل بیماری زنگ قهوهای گندم) اشاره کرد، که نیازمند تحقیقات گسترده تری با استفاده ازنشانگرهای بیشتر و بررسی مورفولوژیک است. همچنین، تفاوت بین ایزوله های گونه P. striiformis جمع-آوری شده از قاره آمریکا با قاره آسیا قابل توجه است. این، میتواند نشان دهنده تاثیر اقلیم جغرافیایی روی توالیژنتیکی ایزوله ها باشد که نیاز به بررسی بیشتر دارد.

نویسندگان

محسن براری

دانشجوی کارشناسی ارشد بیماریشناسی گیاهی، گروه گیاه پزشکی، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

محمدعلی تاجیک قنبری

دانشیار، گروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران