بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهبود تصویر سازمانی سازمان مترو شهر تهران با نقش میانجی مدیریت منابع انسانی حمایتی و دستگاه های اطلاعاتی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 120

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SASE-8-2_010

تاریخ نمایه سازی: 30 مرداد 1402

چکیده مقاله:

فناوری اطلاعات به خودی خود ابزاری است در دست کارکنان برای افزایش توانمندی آن ها، اما در بسیاری از سازمان ها این ابزار خود به هدف اصلی تبدیل شده و کارکنان بر استفاده از تکنولوژی متمرکز می شوند. صرف نظر از فلسفه وجود تکنولوژی در سازمان ها به دلیل اهمیت بالای وظایف، توجه به مدیریت دانش کارکنان ضروری است و آنچه در سازمان ها بسیار تاکید می شود، استفاده از تکنولوژی های به روز و جدید با هدف افزایش توانمندی کارکنان است. هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهبود تصویر سازمانی سازمان مترو شهر تهران با نقش میانجی مدیریت منابع انسانی حمایتی و دستگاه های اطلاعاتی می باشد. پژوهش حاضر از بعد هدف کاربردی و از بعد ماهیت همبستگی است. جامعه آماری تحقیق حاضر را مدیران ستادی سازمان مترو شهر تهران (تعداد ۱۵۳ نفر برآورد شد) تشکیل می دهند که تعداد (۱۱۰ نفر) از آن ها به روش نمونه گیری تصادفی ساده مورد مطالعه قرار گرفت. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بود و روایی سازه از طریق تحلیل عاملی مورد بررسی قرار گرفت، تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از طریق مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار پی ال اس انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهبود تصویر سازمانی سازمان مترو شهر تهران با نقش میانجی مدیریت منابع انسانی حمایتی و دستگاه های اطلاعاتی تاثیر مثبت و معنی دار دارد.

کلیدواژه ها:

فناوری اطلاعات و ارتباطات ، بهبود تصویر سازمانی ، مدیریت منابع انسانی حمایتی ، دستگاه های اطلاعاتی

نویسندگان

بابک درویش روحانی

استادیار دانشگاه پیام نور واحد هشتگرد

سید پیام میرصادق زاده هاشمی

کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور واحد پرند