ارزیابی کارآیی فرایند الکتروشیمیایی در حذف کروم شش ظرفیتی از فاضلاب مصنوعی با استفاده از الکترودهای آهن و کربن

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 34

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_HSR-10-2_017

تاریخ نمایه سازی: 28 مرداد 1402

چکیده مقاله:

چکیده مقدمه: فلزات سنگین موجود در فاضلاب های صنعتی از جمله کروم (VI)، از آلاینده های اصلی برای محیط زیست به شمار می رود. این تحقیق با هدف ارزیابی کارایی فرآیند الکتروشیمیایی با مقایسه عملکرد دو الکترود آهن و کربن جهت حذف کروم (VI) از پساب مصنوعی انجام گرفت.روش ها: یک سلول از جنس پلکسی گلاس با حجم ۹۵/۱ لیتر حاوی دو نوع الکترود آهن و گرافیت هادی جریان برق هر کدام با ابعاد ۱/۰×۳×۱۰ سانتی متر (ضخامت×عرض×ارتفاع) طراحی و ساخته شد ومورد استفاده قرار گرفت. آزمایش ها در شرایط مختلف pH، غلظت های ورودی کروم شش ظرفیتی، مقادیر مختلف الکترولیت و شدت متنوعی از جریان الکتریسیته، در زمان های ماند مشخص انجام گردید. سنجش کروم (VI) نمونه ها با استفاده از روش استاندارد دی فنیل هیدرازین انجام گرفت.یافته ها: راندمان حذف حداکثر با الکترود آهن و کربن به ترتیب در محدوده ۸/۹۹% و ۳/۸۸% مشاهده گردید. کمترین میزان کروم Cr+۳ خروجی برای الکترود آهن و در حدود mg/l ۰۵/۰ ثبت گردید.نتیجه گیری: نتایج حاصله نشان داد که در بهره برداری از یک سلول الکتروشیمیایی، راندمان حذف کروم شش ظرفیتی بوسیله الکترود آهن در شرایط فرآیندی یکسان بیشتر از الکترود کربن است. به طور کلی این روش علی رغم مصرف زیاد انرژی الکتریکی، راندمان قابل قبولی در حذف کروم شش ظرفیتی از پساب های دست ساز در مقیاس آزمایشگاهی دارد و می تواند یکی از روش های بالقوه در حذف فلزات سنگین در مقیاس صنعتی باشد.واژه های کلیدی: کروم شش ظرفیتی، پساب های صنعتی، تصفیه الکتروشیمیایی

نویسندگان

یعقوب حاجی زاده

Assistant Professor, Department of Environmental Health Engineering, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

محسن رضایی

MSc Student, Department of Environmental Health Engineering, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran (Corresponding Author) Email: mohsen.rezaei@bk.ru

یوسف پورعشق

PhD Student, Department of Environmental Health Engineering, Hamedan University of Medical Sciences, Hamedan, Iran.

مرضیه وحید دستجردی

Department of Environmental Health Engineering, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

یعقوب حاج زاده

Assistant Professor, Department of Environmental Health Engineering, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran