پهنه بندی غلظت نیترات آبخوان میمه با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 101

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_HSR-13-3_013

تاریخ نمایه سازی: 28 مرداد 1402

چکیده مقاله:

مقدمه: امروزه افزایش غلظت ترکیبات نیتریت و نیترات در منابع آب زیرزمینی، باعث ایجاد نگرانی هایی در محیط های کشاورزی و صنعتی شده است. نیترات به عنوان یکی از شاخص های شیمیایی آلودگی آب، از دیرباز مورد توجه بوده است. هدف از انجام مطالعه حاضر، تعیین مقادیر نیترات در آبخوان میمه در استان اصفهان بود.روش ها: از ۱۰ حلقه چاه بر اساس اصول نمونه برداری استاندارد، نمونه گرفته شد و نمونه ها جهت آنالیز مقدار نیترات به آزمایشگاه آب منتقل گردید. اندازه گیری مقدار نیترات به روش اسپکتروفتومتری صورت گرفت. سپس پهنه بندی غلظت نیترات با استفاده از نرم افزار ArcGIS و مدل های میان یابی ترسیم شد.یافته ها: میزان هدایت الکتریکی (Electrical conductivity یا EC) چاه های انتخابی بین ۸۲۳ تا ۴۱۷۰ میکروزیمنس بر سانتی متر و میانگین غلظت نیترات ۷۷/۱۹ ± ۶۴/۳۰ میلی گرم در لیتر به دست آمد. حداقل و حداکثر غلظت نیترات به ترتیب ۵۱/۸ و ۴۳/۵۹ میلی گرم در لیتر بود. انحراف معیار در ۶۸ درصد داده ها مشاهده گردید که پراکندگی نزدیک به میانگین را نشان داد.نتیجه گیری: میزان EC نمونه های آب از دامنه ارتفاعات و نواحی تغذیه دشت در شمال خاوری و باختری به سمت مرکز دشت افزایش می یابد. همچنین، بالاترین غلظت نیترات به قسمت جنوبی آبخوان اختصاص داشت که به احتمال زیاد ناشی از بالا بودن سطح آب زیرزمینی و فعالیت های کشاورزی در منطقه می باشد. اگرچه میانگین غلظت نیترات در نمونه ها از ۵۰ میلی گرم در لیتر کمتر است، اما با این وجود حفاظت از منابع آب زیرزمینی در برابر ورود آلاینده ها ضروری به نظر می رسد.کلید واژه ها: نیترات، آبخوان میمه ، سیستم اطلاعات جغرافیایی

نویسندگان

Leila لیلا گرجی

PhD Candidate, Department of Natural Geography, School of Geography, Research Institute of Shakhes Pajouh, Isfahan, Iran

Akbar اکبر قاضی فرد

Associate Professor, Department of Geology, School of Science, University of Isfahan, Isfahan, Iran

Mojgan مژگان انتظاری

Associate Professor, Department of Natural Geography, School of Geography and Planning, University of Isfahan, Isfahan, Iran

Javad جواد طباطبایی

Assistant Professor, Department of Petroleum Engineering, Meymeh Branch, Islamic Azad University, Meymeh, Iran